Rekolekcje dla narzeczonych

Kolejny cykl katechez przedmałżeńskich został zorganizowany w Domu Rekolekcyjnym w Rzepedzi w dniach 9-11 marca 2018 roku. Narzeczeni mieli możność skorzystać z szeregu zajęć przygotowujących do zawarcia sakramentu małżeństwa i wzorowego życia w małżeństwie i rodzinie. Posługę duchową nad grupą podjął ks. Janusz Łuc, Dyrektor Domu. Wiedzą i doświadczeniem dzielili się Lekarze, Doradcy rodzinni, Psycholog. Wszystkim uczestnikom życzymy Bożego błogosławieństwa.

Rekolekcje dla młodzieży

W dniach od 26-28 lutego 2018 roku, młodzież klas drugich z Gimnazjum im. Anny Jenke w Błażowej, pod opieką Siostry Sebastiany Maciołek i Wychowawców klas, przeżywała swoje rekolekcje.

Słowo Boże głosił ks. Janusz Łuc - dyrektor ośrodka. Uczestnicy pogłębiali swoją wiarę poprzez Eucharystię, Adorację Najświętszego Sakramentu oraz konferencje. Podczas pracy grupach każda z klas wraz z Wychowawcami, przygotowała piosenki i pomniki, które ukazały charakter grupy. Posługę pełnili animatorzy z Ruchu Światło-Życie.

Rekolekcje przed bierzmowaniem

W dniach 22-24 lutego 2018 roku, młodzież parafii Bukowsko i Nowotaniec przygotowywała się do przeżycia Sakramentu bierzmowania podczas rekolekcji ewangelizacyjnych w Domu Rekolekcyjnym w Rzepedzi. Zorganizowania rekolekcji podjęli się katecheci a posługę w małej grupie dzielenia podjęły Paulina, Ewa, Asia i Weronika animatorki Ruchu Światło–Życie. Konferencje poprowadził ks. Janusz Łuc.

Oaza Dzieci Bożych (zima 2018)

W dniach 6–11 lutego 2018 w Domu Rekolekcyjnym w Rzepedzi odbyła się Zimowa Oaza Dzieci Bożych. Na jej czele stał ks. Łukasz Piróg wraz z diakonią wychowawczą, która podjęła się opieki nad dziećmi, prowadzenia zajęć dydaktycznych i wychowawczych. Na uczestników czekało wiele atrakcji m.in.: podchody, codzienny pogodny wieczór czy nauka tańców towarzyskich. Głównym tematem turnusu były tajemnice światła, które zgłębiali na punktach programu takich jak: modlitwy poranne, Eucharystia, spotkania w grupach, czy szkoła liturgii i modlitwy. Wdzięczni Bogu za bezpiecznie przeżyty czas jak również za Jego łaski, zawierzamy ich życie i rozwój duchowy Maryi.

Oaza Ewangelizacji 2018

W dniach 1 - 6 lutego 2018 roku, w Domu Rekolekcyjnym w Rzepedzi odbyła się Oaza Ewangelizacji. Prowadzenia rekolekcji podjął się ks. Mateusz Rutkowski wraz z diakonią wychowawczą Ruchu Światło–Życie. Czas kilku dni spędzonych w Rzepedzi wypełniła modlitwa - szczególnie podczas Eucharystii, rozważanie Słowa Bożego, spotkania w małych grupach, wspólna radosna zabawa oraz wyjścia w piękne rzepedzkie okolice. Doświadczenia duchowe zdobyte podczas rekolekcji, niech się staną motywem do prowadzenia życia zgodnego z wolą Bożą.

joomla fanbox module joomla
facebook like box joomla
facebook likebox joomla module