Aktualności

Rekolekcje przed bierzmowaniem

Wiara jest wspaniałym darem, który trzeba nieustannie rozwijać. Najczęściej przekazywana jest przez rodziców, którzy przynosząc dziecko do sakramentu chrztu, zobowiązują się przed Bogiem do przekazania jej potomstwu. W miarę rozwoju dziecka następuje konieczność przejścia z wiary otrzymanej na osobiste odkrycie relacji z Bogiem jako Osobą, wejście z Nim w osobistą relację, uczynienie Go jedynym Panem i Zbawicielem swojego życia. Dla młodzieży z Parafii Jasienica Rosielna ten proces dokonał się podczas rekolekcji ewangelizacyjnych, które przeżywali jako przygotowanie do sakramentu bierzmowania w Domu Rekolekcyjnym w Rzepedzi w dniach 7-9 maja 2018 roku. Słowo Boże głosił ks. Janusz Łuc. Posługę w małej grupie dzielenia podjęli animatorzy z Ruchu Apostolstwa Młodzieży: Martyna, Dorota, Anita, Magda i Ruchu Światło–Życie: Mateusz i Tomek.

Oaza Rekolekcyjna Animatorów Ewangelizacji

Oaza Rekolekcyjna Animatorów Ewangelizacji (ORAE) odbyła się w dniach 27 kwietnia - 2 maja 2018 r. w Domu Rekolekcyjnym w Rzepedzi. W tym samym czasie prowadzone były dwa stopnie ORAE. Łącznie w rekolekcjach uczestniczyły 64 osoby. Tematem I stopnia była ewangelizacja indywidualna oraz przygotowanie do wyjścia w parach na rozmowy ewangelizacyjne. Uczestnicy II stopnia, którego tematem była ewangelizacja we wspólnocie, dowiadywali się również o różnych metodach ewangelizacji (np. pantomimie, pomniku). Wszyscy mogli poznać zarówno podstawy, które pomogą w czasie ewangelizacji, jak również przygotować się do bezpośredniego działania wśród mieszkańców Sanoka. I tak, 2 maja br., oazowicze z I stopnia rekolekcji udali się w różne miejsca miasta, aby nieść ludziom Ewangelię, ci ze stopnia II zgromadzili się na rynku, aby tam przeprowadzić ewangelizację uliczną. Rekolekcje prowadzili: ks. Marcin Koperski i ks. Mateusz Rutkowski.

Rekolekcje dla narzeczonych

Kolejny cykl katechez przedmałżeńskich został zorganizowany w Domu Rekolekcyjnym w Rzepedzi w dniach 9-11 marca 2018 roku. Narzeczeni mieli możność skorzystać z szeregu zajęć przygotowujących do zawarcia sakramentu małżeństwa i wzorowego życia w małżeństwie i rodzinie. Posługę duchową nad grupą podjął ks. Janusz Łuc, Dyrektor Domu. Wiedzą i doświadczeniem dzielili się Lekarze, Doradcy rodzinni, Psycholog. Wszystkim uczestnikom życzymy Bożego błogosławieństwa.

Rekolekcje dla młodzieży

W dniach od 26-28 lutego 2018 roku, młodzież klas drugich z Gimnazjum im. Anny Jenke w Błażowej, pod opieką Siostry Sebastiany Maciołek i Wychowawców klas, przeżywała swoje rekolekcje.

Słowo Boże głosił ks. Janusz Łuc - dyrektor ośrodka. Uczestnicy pogłębiali swoją wiarę poprzez Eucharystię, Adorację Najświętszego Sakramentu oraz konferencje. Podczas pracy grupach każda z klas wraz z Wychowawcami, przygotowała piosenki i pomniki, które ukazały charakter grupy. Posługę pełnili animatorzy z Ruchu Światło-Życie.

Rekolekcje przed bierzmowaniem

W dniach 22-24 lutego 2018 roku, młodzież parafii Bukowsko i Nowotaniec przygotowywała się do przeżycia Sakramentu bierzmowania podczas rekolekcji ewangelizacyjnych w Domu Rekolekcyjnym w Rzepedzi. Zorganizowania rekolekcji podjęli się katecheci a posługę w małej grupie dzielenia podjęły Paulina, Ewa, Asia i Weronika animatorki Ruchu Światło–Życie. Konferencje poprowadził ks. Janusz Łuc.