Aktualności

Oaza Rekolekcyjna Animatorów Ewangelizacji 2016

W dniach 29 kwietnia – 3 maja 2016 w Domu Rekolekcyjnym w Rzepedzi odbyła się Oaza Rekolekcyjna Animatorów Ewangelizacji stopnia I i II. Uczestniczyło w niej łącznie 91 osób (52 st. I i 39 st. II). Zajęcia formacyjne prowadzili ks. Marcin Koperski (moderator Diecezjalnej Diakonii Ewangelizacji) oraz ks. Janusz Krygowski, towarzyszyli im animatorzy Mateusz, Magdalena, Monika, Maciej, Dawid i Kinga.

Czas wypełniała wspólna i osobista modlitwa, konferencje i zajęcia warsztatowe, na których uczestnicy przygotowywali się do podjęcia działań ewangelizacyjnych indywidualnych (znajomość kerygmatu, dzielenie się świadectwem życia, umiejętność rozmowy na temat wiary) oraz wspólnotowych (animacje, uwielbienie, pantomima, pomnik, plakaty itp.)

Czas przygotowań zakończył się wspólną ewangelizacją na sanockim Rynku.

Rekolekcje przed bierzmowaniem

W dniach 1-3 kwietnia 2016 zostały zorganizowane rekolekcje ewangelizacyjne dla młodzieży gimnazjalnej ze szkół w Uhercach Mineralnych i Głębokiem.  Uczestnicy chętnie podjęli współpracę z animatorami: Damianem, Kacprem, Magdą, Agnieszką, Zuzanną, Izą oraz prowadzącym ks. Januszem. Wspólne słuchanie Słowa Bożego, adoracja Najświętszego Sakramentu, Spowiedź, Eucharystia stworzyły okazję do przyjęcia Jezusa jako jedynego Pana i Zbawiciela i wejścia z Nim w relację Oblubieńczą. Młodzież polecamy łasce Bożej prosząc o obfitość darów Ducha Świętego w dojrzałym życiu chrześcijańskim.

Rekolekcje dla narzeczonych

Pierwsza w tym roku katecheza przedmałżeńska została przeprowadzona w dniach 4-6 marca 2016. Jest ona jednym z etapów przygotowania narzeczonych do zawarcia sakramentu małżeństwa i stworzenia katolickiej rodziny. Zetknięcie ze Słowem Bożym, świadectwem życia małżeńskiego i bogatą wiedzą z zakresu małżeństwa prelegentów, daje możliwość uczestnikom konfrontacji własnych postaw z przedstawianymi treściami. Spotkanie z człowiekiem jest zawsze ubogacające dlatego dziękujemy prelegentom za poświęcony czas i przekazanie fachowej wiedzy z zakresu życia małżeńskiego i rodzinnego.

Oaza Ewangelizacji 2016

W dniach 23-28 lutego 2016 w Domu Rekolekcyjnym w Rzepedzi odbył się 2 turnus Oazy Ewangelizacji (pierwszy miał miejsce w Maćkowicach 12-17 lutego). Rozważania dla 58 uczestników prowadził ks. Janusz Krygowski, wspierany przez 10 animatorów i kandydatów Ruchu Światło-Życie: Ulę, Patrycję, Magdę, Julię, Reginę, Faustynę, Olę, Radka, Łukasza oraz an. muz. Jolę.

Przez uczestnictwo w Eucharystii, modlitwę osobistą i wspólnotową i spotkania w małych grupach uczestnicy poznawali orędzie Jezusa Chrystusa, wzywające do oddania Mu jako Panu i Zbawicielowi siebie samego i wszystkich spraw swojego życia. Przygotowali się do tej decyzji rozważając Słowo Boże i przystępując do sakramentu pojednania.

Nie zabrakło też wspólnych wędrówek oraz wieczorów radości.

Oaza Dzieci Bożych 2016

W czasie ferii zimowych, w Domu Rekolekcyjnym w Rzepedzi, zostały zorganizowane rekolekcje Oazy Dzieci Bożych dla uczniów klas szkoły podstawowej. Przez pięć dni tj. od 17 do 22 lutego 2016 roku, opiekę duszpasterską nad uczestnikami sprawował ks. Łukasz Piróg z animatorami Ruchu Światło–Życie. Inspiracje do programu rekolekcji zostały zaczerpnięte z Tajemnic Światła Różańca. Wśród dzieci panowała przyjazna atmosfera, chętnie współpracowały ze starszymi animatorami. Wykazały się inwencją twórczą podczas przygotowań do posiłków i we wspólnej zabawie.

Ufamy że dobrze spędzony czas modlitwy i wypoczynku zaowocuje przykładną nauką w szkole i staraniem, by przyjechać do Rzepedzi  na rekolekcje  wakacyjne.