Aktualności

Rekolekcje dla narzeczonych

W Kościele udzielane są sakramenty, które umożliwiają człowiekowi odkrycie obecności Boga w życiu i doświadczenie Jego działania. Szczególne wyzwanie stawia przed narzeczonymi, przygotowującymi się do sakramentu małżeństwa. Zaprasza młodych ludzi, aby do tego sakramentu przygotowali się odpowiedzialnie. Temu zadaniu miała sprostać katecheza przedmałżeńska zorganizowana w dniach 8-10 września 2017 r. w Domu Rekolekcyjnym w Rzepedzi. Przygotowanie duchowe przeprowadził ks. Janusz Łuc, pozostałe dziedziny życia małżeńskiego przedstawiali uformowani małżonkowie i specjaliści z różnych dziedzin życia małżeńskiego.

Rekolekcje dla młodzieży

Doświadczyć Jezusa, uwierzyć w Jego moc, pozwolić, by Duch święty prowadził przez życie – to pragnienie ludzi chcących wzrastać w wierze. Do wejścia na drogę osobistego praktykowania wiary została zaproszona młodzież z parafii Korczyna. W dniach 4-6 czerwca 2017 przeżyli swoje rekolekcje przed sakramentem bierzmowania. Młodzież zorganizował katecheta ks. Dariusz Cichowlaz. Posługę w małej grupie dzielenia podjęli animatorzy Ruchu Światło-Życie. Konferencje wygłosił ks. Janusz Łuc.

Rekolekcje dla młodzieży

Dobre przygotowanie na przyjęcie daru Ducha Świętego świadczy o dużej odpowiedzialności młodego człowieka za swój rozwój duchowy. Rekolekcje przed bierzmowaniem stają się coraz częstszą formą przygotowań do tego sakramentu. Choć młodzież przyjeżdża z różnym nastawieniem, to warto ich cenić za odwagę. Budowanie na Jezusie wymaga odwagi i konkretnej decyzji woli. Tak więc przyjęcie Jezusa jako jedynego Pana i Zbawiciela to ważny wybór życiowy. Argumentacja wiary: bo mama i tato tak mnie wychowali, bądź: taki jest mój obowiązek, nie wystarcza. Wejście w prawdziwą i głęboka relacje z Osobą Jezusa czyni religie autentyczną, wychodzącą naprzeciw oczekiwań człowieka. Z takich doświadczeń wiary skorzystała młodzież parafii Lesko, w Domu Rekolekcyjnym w Rzepedzi w dniach 5–7 maja 2017 r. Ćwiczenia duchowe prowadził ks. Janusz Łuc, opiekę nad młodzieżą sprawował ks. Leszek Gocek, rodzice oraz animatorzy.

Rekolekcje dla narzeczonych

Kościół ogarnia troską każdego człowieka. Szczególne wyzwanie stawia przed narzeczonymi, przygotowującymi się do sakramentu małżeństwa. Zaprasza młodych ludzi, aby do tego sakramentu przygotowali się odpowiedzialnie. Temu zadaniu miała sprostać katecheza przedmałżeńska zorganizowana w dniach 3-5 marca 2017 r. w Domu Rekolekcyjnym w Rzepedzi. Przygotowanie duchowe przeprowadził ks. Janusz Łuc, pozostałe dziedziny życia małżeńskiego przedstawiali uformowani małżonkowie.

Oaza Nowej Drogi II st. II t. 2017

Jesteśmy Oazą Nowej Drogi II stopnia z Rzepedzi. Rekolekcje zostały przeprowadzone w dniach 15–31 lipiec 2017 roku. Na nowej drodze, którą staramy się iść, prowadzą nas ks. Grzegorz i ks. Maciej, wspomagani przez dk. Arkadiusza, s. Norbertę i dziecięciu animatorów. W czasie oazy poznawaliśmy prawdę o naszych relacjach z Bogiem i drugim człowiekiem, pogłębiając je w świetle Bożego słowa. Naszą nową drogę przeżywaliśmy także poprzez liczne wędrówki po bieszczadzkich szlakach. Oaza pozwoliła nam przez przeżycie sakramentu pojednania odnowić wszystkie nasze relacje, zaś dar nowego życia, wypływający ze Zmartwychwstania Chrystusa, wzywa nas, abyśmy stali się sługami na wzór Chrystusa–Sługi, który podczas ostatniej wieczerzy wstał, aby umyć nogi swoim uczniom i w ten sposób dać nam przykład do naśladowania. Chcemy na wzór Sługi Niepokalanej ks. Franciszka Blachnickiego, posłuszni wezwaniu Ojca Świętego Franciszka, wstać z kanapy wygodnego życia i wszystkim, których spotkamy na naszej drodze, głosić Ewangelię o Jezusie, naszym Zbawicielu.