Aktualności

Oaza Światłości 2018

W dniach 27 stycznia - 1 lutego 2018 roku w Domu Rekolekcyjnym w Rzepedzi zostały przeprowadzone rekolekcje „Oaza Światłości”. W rekolekcjach opartych o Różańcowe Tajemnice Światła, wzięło udział 48 gimnazjalistów. Poprzez wspólną modlitwę, Msze świętą, Namiot Spotkania młodzi mieli okazje pogłębiać swoją relację z Panem Bogiem. Istotnym elementem Oazy Światłości były warsztaty, podczas których uczestnicy mogli wykazać się swoimi talentami. Przygotowując piosenki i pantomimy, podzielili się swoim doświadczeniem Pana Boga i braterskiej wspólnoty. Oazę prowadził ks. Grzegorz Urban wraz z 9 animatorami Ruchu Światło – Życie.

Rekolekcje dla narzeczonych

W dniach 15-17 grudnia 2017 r. w Domu Rekolekcyjnym odbyła się kolejna katecheza przedmałżeńska. Pośród zajęć z doradcami rodzinnymi, lekarzami, psychologiem, nie zabrakło ćwiczeń duchowych i wspólnie przeżywanych Eucharystii. Od tej najważniejszej relacji do Boga będzie zależało ich szczęście. Narzeczonych, ich przygotowanie do zawarcia sakramentu małżeństwa i godne życie z Bogiem powierzam Bożej opatrzności.

Rekolekcje przed bierzmowaniem

W dniach 1-3 grudnia 2017 r. zostały przeprowadzone rekolekcje przed sakramentem bierzmowania dla młodzieży z parafii Turze Pole i Sanok pw. Chrystusa Króla. Nauki rekolekcyjne głosił ks. Janusz Łuc - dyrektor Domu, pracę w małej grupie dzielenia podjęli animatorzy Ruchu Światło–Życie i Ruchu Apostolstwa Młodzieży. Dziękujemy Katechetom i rodzicom młodzieży za troskę i zorganizowanie tego czasu.

Rekolekcje przed bierzmowaniem

W dniach 10-12 listopada 2017 roku zostały przeprowadzone rekolekcje dla klas trzecich gimnazjum z Dekanatu Rzepedź. Rekolekcje były przygotowane dla młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania. Uczniowie z entuzjazmem przyjmowali głoszone Słowo Boże, współpracowali w małych grupach dzielenia, wspólnie bawili się podczas pogodnego wieczoru. Rekolekcje prowadził ks. Janusz Łuc przy pomocy animatorów Ruchu Światło-Życie. Sprawami organizacyjnymi zajęli się katecheci młodzieży.

Rekolekcje tematyczne DK

W dniach od 3 do 5 listopada 2017 roku, w przededniu 11 Listopada, 99. rocznicy Święta Niepodległości, odbyły się w Rzepedzi rekolekcje tematyczne ,,Skąd nasz ród”. Prowadził je moderator Domowego Kościoła ks. Stanisław Czenczek przy pomocy małżonków Haliny i Czesława Zaforemskich oraz Marii i Stanisława Lelków.

36–osobowa wspólnota pochyliła się nad najważniejszymi wartościami w życiu Polaka i chrześcijanina, jakimi są: BÓG, HONOR, OJCZYZNA. Patriotyzm jako motyw przewodni przewijał się we wszystkich punktach rekolekcji: w Eucharystii, Namiocie Spotkania, konferencjach, podczas dzielenia się historią rodziny a także w dialogu małżeńskim. Z podziwem słuchaliśmy konferencji ks. moderatora o miłości Ojczyzny w życiu i działalności ks. Franciszka Blachnickiego. Ze wzruszeniem i dumą wspominaliśmy swoje korzenie, bogate rodzinne historie, często dramatyczne, związane z czasem powstań narodowych, I i II wojny światowej, jak również trudnym okresem powojennym. Bowiem Ojczyzna to dar, jaki otrzymaliśmy od Boga, od naszych przodków, tych, którzy często ginęli na polach bitew, cierpieli w obozach, więzieniach, tych, którzy tworzyli tradycję i kulturę. Potwierdzeniem tych słów jest m.in. osoba ks. kardynała Stefana Wyszyńskiego, prymasa Polski, który był internowany w latach 1955 – 1956 w Klasztorze Sióstr Nazaretanek w Komańczy. Odwiedziliśmy to miejsce, ofiarując koronkę do Miłosierdzia Bożego i modlitwę różańcową w intencji tych, którzy oddali swe życie za Ojczyznę oraz o łaskę beatyfikacji Sługi Bożego ks. F. Blachnickiego.

Bardzo ważnym punktem rekolekcji był niezapomniany wieczór patriotyczny, podczas którego poezja o Ojczyźnie ukochanej, biednej, sponiewieranej, walczącej, zwycięskiej przeplatała się z pieśniami religijnymi, piosenkami żołnierskimi i partyzanckimi. Z całego serca i ze wszystkich sił śpiewaliśmy pieśni bólu i chwały, dające nadzieję na zwycięstwo i te przypominające o domu, rodzinie, pomagające żyć na obczyźnie, z dala od Ojczyzny. Świadomość tego, jak wiele otrzymaliśmy od naszych przodków, którym należy się pamięć i cześć, czyni nas odpowiedzialnymi i zobowiązuje nas do służenia Ojczyźnie na wielu płaszczyznach. Do nas bowiem należy kultywowanie tradycji i przekazywanie jej naszym dzieciom i wnukom, dbałość o piękno ojczystej mowy, uczenie poszanowania symboli narodowych, owoców trudu ludzkich rąk i myśli, szacunku do życia, zwłaszcza nienarodzonych. W tym duchu odbyliśmy dialog małżeński o wychowaniu patriotycznym w naszych rodzinach.

Wyjeżdżaliśmy z gościnnej Rzepedzi z błogosławieństwem Bożym, umocnieni na duchu, rozśpiewani, pełni zapału do realizacji postanowień względem Matki Ojczyzny, aby tak kształtować nasze rodziny, by nowe pokolenia silne Bogiem stały na straży tożsamości narodowej, dbały o dobre imię Polski w świecie, podejmowały uczciwe, rzetelne działania w szkole, pracy i trudach dnia codziennego, wszędzie tam, gdzie przyjdzie im żyć. Bogu niech będą dzięki i wszystkim osobom odpowiedzialnym za zorganizowanie właśnie takich rekolekcji.

Jeszcze Polska nie zginęła, póki Ją kochamy!

Anna i Marian Żmudowie