Aktualności

Rekolekcje dla narzeczonych

W dniach 11-13 grudnia 2015 r. została przeprowadzona Katecheza przedmałżeńska. Narzeczeni korzystali z fachowości i doświadczenia prelegentów. Podejmowane sprawy małżeństwa i rodziny, był poparte świadectwem życia małżeńskiego. Ożywione zaangażowanie uczestników świadczyło o dobrym podejściu do przekazywanych treści. Konferencje z duchowości małżeństwa i rodziny prowadził ks. Janusz Łuc – Dyrektor Domu

Rekolekcje „Dialog w małżeństwie i rodzinie”

 „Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia” (Flp 4,13)
Adwent to czas radosnego oczekiwania na przyjście Pana Jezusa na świat. Ten piękny czas chcieliśmy rozpocząć mocnym akcentem. Okazją do tego stał się udział w rekolekcjach „Dialog w małżeństwie i rodzinie”, które odbyły się w dniach 27-29 listopada 2015 roku w Domu Rekolekcyjnym w Rzepedzi. Rekolekcje zostały zorganizowane przez Kręgi Domowego Kościoła z rejonów: Sanok oraz Lesko. Były one poprowadzone przez ks. Moderatora Marka Zajdla i parę małżeńską Beatę i Andrzeja Guzik. W rekolekcjach tych uczestniczyło ok. 220 osób głównie z terenu Archidiecezji Przemyskiej, a przede wszystkim z okolic Sanoka i Leska. W tym miejscu należy podkreślić wkład naszych par rejonowych Gieni i Zbigniewa Kopczyńskich oraz Bogusi i Andrzeja Pałysów, ks. Janusza Łuca, Dyrektora Domu Rekolekcyjnego w Rzepedzi, diakonii młodzieżowej, przez których pomimo tak dużej liczby uczestników wszystko było perfekcyjnie przygotowane i przebiegało we właściwym toku, dzięki czemu my również jako para małżeńska mogliśmy owocnie przeżyć ten czas.

Czytaj więcej: Rekolekcje „Dialog w małżeństwie i rodzinie” 

Rekolekcje dla bierzmowanych

Dar Ducha Świętego jest udzielany darmo wszystkim, którzy Go pragną. Najmilszy Gość duszy człowieka wchodzi do serca, gdy jest zaproszony i oczekiwany. Dusza ustawiona przez modlitwę oczekuje darów, z którymi On przychodzi. Nie da się nikogo zmusić do przyjęcia bierzmowania, a gdy ktoś przygotowywał się tylko formalnie lub aby w przyszłości nie mieć kłopotów, to sakrament stanie się bezowocny a uroczystość zwykłą formalnością.

Z Daru Ducha Świętego zapragnęli skorzystać gimnazjaliści z parafii Turze Pole, Malinówka, Sanok Dąbrówka i Cisna, którzy w Domu Rekolekcyjnym w Rzepedzi w dniach 20–22 listopada 2015 r. przeżywali swoje rekolekcje. Młodzi zostali zmobilizowani do przeżycia rekolekcji przez swoich duszpasterzy, zaś prowadził je ks. Janusz Łuc wraz z animatorami.

Rekolekcje dla bierzmowanych

W dniach 13-15 listopada 2015 w Rzepedzi gościli uczestnicy Bierzmozlotu, czyli młodzież klas pierwszych gimnazjum przygotowująca się do sakramentu bierzmowania przy parafii Matki Bożej Bolesnej w Jarosławiu. Podczas Bierzmozlotu uczestnicy odkrywali prawdę o tym, że są dziećmi Bożymi i że Bóg pragnie spełnić pragnienie szczęścia, które złożył w ich sercach. W programie Bierzmozlotu znalazła się wspólna Eucharystia, nabożeństwo pokutne, oglądanie filmu „Cyrk motyli”, konferencja, spotkania w grupach oraz gra terenowa. W Bierzmozlocie wzięło udział 27 uczestników, a prowadził go o. Krzysztof Ośko OP, którego dzielnie wspierali bracia klerycy Szymon i Marcin oraz animatorki Zuzanna, Katarzyna i Agnieszka.

Rekolekcje dla bierzmowanych

W dniach 6-8 listopada 2015 w Domu Rekolekcyjnym w Rzepedzi odbyły się rekolekcje dla młodzieży przygotowującej się do przyjęcia sakramentu bierzmowania. W rekolekcjach wzięło udział 79 uczniów z parafii Jaśliska i 18 z parafii Równe. Nabożeństwa i konferencje były prowadzone przez ks. Sebastiana Picura z parafii Jaśliska, ks. Łukasza Majchrowskiego z parafii Równe i pana Witka Wilka z fundacji „Za Nim”. Zaproszony gość jest osobą, która od wielu lat jeździ po Polsce i Europie, głosząc namacalne doświadczenie Boga w swoim życiu i rodzinie. W to, co opowiada ten człowiek czasami trudno uwierzyć, jednak on sam, jak i świadkowie wielu cudów twierdzą, że to wszystko jest prawdą. Po co o tym mówi? Aby pokazać, że Jezus działa tu i teraz; potrzeba jednak ogromnej wiary w Jego zbawczą moc. Ważnym tematem rekolekcji było odkrywanie własnych talentów i rozwijanie ich oraz wykorzystywanie w życiu. Nie ma człowieka, który by nie otrzymał od Boga jakiegoś daru.

Czytaj więcej: Rekolekcje dla bierzmowanych