Kronika

Rekolekcje przed bierzmowaniem

Duch Święty doprowadzi was do całej prawdy

Mobilizacja młodzieży do przeżycia rekolekcji przed sakramentem bierzmowania jest trudnym zadaniem. Utarte szlaki postępowania, ukształtowane własne myślenie, często sprawiają ogólną niechęć przed zmienianiem czegokolwiek we własnym postępowaniu. Dzięki Bożej łasce i staraniom wielu ludzi, szczególnie rodziców i kapłanów, młody człowiek ma możliwość skorzystania z daru rekolekcji zamkniętych.

To szczęście stało się udziałem chłopców i dziewcząt z Przemyśla i Rzepedzi, którzy w dniach 16-18 grudnia 2011 r. gościli w Domu Rekolekcyjnym w Rzepedzi. Rekolekcje przygotował i poprowadził ks. Janusz Klamut – Proboszcz Parafii pw. św. J. S. Pelczara w Przemyślu. Życzymy młodzieży dalszych głębokich przeżyć duchowych, współpracy z łaską Bożą i otwarcia na dary Ducha Świętego, który ma moc poprowadzić do świętości.