Kronika

Oaza Rekolekcyjna Animatorów Rodzin

Szczęść Boże,

Byliśmy pierwszy raz na Rekolekcjach Oazy Rodzin. Bardzo chcieliśmy wrócić do naszych źródeł formacji duchowej jaką jest Ruch Światło-Życie. Jechaliśmy z radością i zaufaniem, że ten czas dany od Boga w Rzepedzi jest świętym darem. W ośrodku zderzyliśmy się z innym światem: ludzie radośni, otwarci, pomocni, w skrócie wspaniali. Największym przeżyciem dla nas była wspólna nocna adoracja Najświętszego Sakramentu oraz pierwszy w naszym małżeństwie szczery dialog w czwartym dniu (czwartek). Ten dzień pozwolił nam na nowo odrodzić i ożywić naszą miłość zakurzoną nieco przez sprawy codzienne. Prawdziwe wrażanie wywarła na nas postawa starszych małżeństw szczególnie z naszego kręgu. Ich postawa służby i radości bycia ze sobą i dzielenia się pociągnęły nas do podjęcia większych wysiłków duchowych. Dzięki tym rekolekcjom na nowo zrozumieliśmy sens Namiotu Spotkania, szczególnie odprawianego z samego rana, sens dialogów małżeńskich, które są jak kotwica do nieba oraz znaczenie modlitwy np. przez wspólne podjęcie przez nas Duchowej Adopcji. To pierwsze nasze rekolekcje, na których naprawdę było można odczuć Niebo przez prawdziwą radość bycia we Wspólnocie Domowego Kościoła.

Za to wszystko Chwała Panu!

Ania i Sebastian - Kraków

Rekolekcje przed bierzmowaniem

„Duch Święty to przedziwne tchnienie życia, To jakby wiatr usłużnie przynoszący wilgoć na pustynię.” /Kard. Stefan Wyszyński/

W dniach 21-23 października 2011 r. odbyły się rekolekcje dla młodzieży przystępującej się w tym roku do sakramentu bierzmowania z parafii Mrzygłód oraz parafii Pawłosiów. Do opieki nad grupą zaangażowali się: ks. Jacek Pusztuk i ks. Grzegorz Staszczak, nauczyciele, małżeństwo z Domowego Kościoła Ruchu Światło-Życie oraz animatorzy, którzy pomagali uczestnikom w przeżyciu tych trzech dni. Nad obiema grupami duchową piecze trzymał sam ks. dyr. Janusz Łuc. Oprócz głoszonych przez niego konferencji i spotkań w grupach odbyła się projekcja filmu pt: „Kto nigdy nie żył” oraz pogodny wieczór przygotowany przez animatorów. Młodzi kandydaci do bierzmowania mogli przez ten czas nie tylko dowiedzieć się więcej o Duchu Świętym ale też o Bożej miłości i o jej potrzebie w codziennym życiu. Wielkim przeżyciem podczas tych rekolekcji, jak mówią sami uczestnicy, było przyjęcie Jezusa jako jedynego Pana i Zbawiciela podczas niedzielnej Mszy św. Mamy nadzieję, że rekolekcje te pomogą młodzieży głębiej przeżyć sakrament, do którego będą mogli w najbliższym czasie przystąpić.

Oaza Rodzin I st. 3 turnus

W dniach od 31 lipca - 15 sierpnia 2011 r. odbywały się rekolekcje oazowe dla rodzin - Oaza Rodzin I stopnia, którym towarzyszyło hasło roku „Słuchać Pana w Kościele”. Duchową pieczę nad wszystkim sprawował moderator ks. Andrzej Niemiec przy doskonałej współpracy ks. Piotra Obłaskiego i pary prowadzącej Urszuli i Zbigniewa Broszków. W rekolekcjach uczestniczyło 30 małżeństw wraz z dziećmi niemalże z każdego zakątka naszego kraju. Gościły tu rodziny między innymi z diecezji przemyskiej, krakowskiej i elbląskiej.

Realizując program rekolekcji każdy dzień przyniósł nowe przeżycie duchowe i był bogaty w różnorodne doświadczenia. Aby pięknie i owocnie przeżyć ten czas zostało otwarte „przedszkole oazowe”, które prowadziła s. Marzena Wątroba. Nad przygotowaniem liturgii czuwał kleryk Tomasz Garbowski, który także wziął pod swoje skrzydła diakonię młodzieżową. Bardzo ważne zadanie miała do spełnienia an. muzyczna Marzena Rogalińska, dzięki jej talentowi potwierdziła się zasada „śpiewać każdy może”. Te dwa tygodnie pozostaną głęboko w pamięci i staną się zachętą do kolejnych spotkań z Bogiem i ludźmi

Oaza Nowego Życia II st. 2 turnus

W dniach 13-29 lipca 2011 r. odbył się II turnus Oazy Nowego Życia II stopnia. w Rzepedzi. Razem z diakonią przeżywaliśmy tajemnicę wyjścia. Ks. Janusz Klamut i ks. Bartłomiej Zakrzewski dzielnie prowadzili nas przez pustynię, którą stanowiły nasze zniewolenia. Pomagali im w tym również diakon Piotr, który prowadził szkołę liturgii oraz siostra Justyna i kleryk Paweł. Głównym punktem rekolekcji był Exodus, czyli dzień, w którym Izraelici – nasza wspólnota – wyszli z niewoli egipskiej i wyruszyli w kierunku Ziemi Obiecanej. To szczególne wydarzenie, w którym ukazała się moc wyzwalającego Boga spotęgowała w uczestnikach przekonanie, że również Bóg walczy w naszej sprawie, wyzwala z niewoli grzechu, daje wolność dzieci Bożych. Przeżycie Drogi Krzyżowej, podczas której Jezus jako Baranek Paschalny ofiaruje się Bogu Ojcu, pomogło zrozumieć nam, że w oczach Boga jesteśmy ważni. Bez Jego ofiary krzyżowej nie może dokonać się wyzwolenie z grzechów, ani kroczenie ku pełnej wolności.

Dziękując Bogu za czas tych rekolekcji, będziemy starać się świadczyć o Nim w naszych środowiskach. Mamy w pamięci wszystkich, z którymi przeżywaliśmy rekolekcje. Powierzamy się Bogu na czas dalszej formacji w Ruchu, na owocną pracę w naszych wspólnotach parafialnych i duchowy rozwój naszego wnętrza.

Kamila

Oaza Nowego Życia II st. 1 turnus

Od zarania dziejów ludzie zmagają się z różnego rodzaju zniewoleniami, które ograniczają do tego stopnia, że nie jesteśmy w stanie zaznać prawdziwej wolności dzieci Bożych. Trwając w swoich słabościach, jeszcze bardziej pogrążamy się, zatracając to, co w nas najpiękniejsze. Podczas pierwszego turnusu Oazy Nowego Życia II stopnia w Domu Rekolekcyjnym w Rzepedzi, poznawaliśmy nasze zniewolenia i podjęliśmy próbę walki z nimi. Pod przewodnictwem Mojżesza - człowieka wrażliwego na ucisk, tj. ks. Michała Czelnego, zgłębialiśmy Tajemnicę Wyjścia. Nie mogło również zabraknąć Aarona - ks. Tomasza Frączka, człowieka prawego, który zawsze służył pomocą. Bardzo ważną rolę odegrali także: Kaleb - Kleryk Sebastian, wymagający nauczyciel zasad liturgii oraz Jozue - Diakon Piotr. Ale w gronie mężczyzn, niezbędna jest rola kobiet. Dzielne Szifra i Pua, czyli s. Maria i s. Pia ubogacały nasze wiadomości odnośnie szkoły liturgii oraz modlitwy. Służyły także fachową pomocą medyczną, która okazała się niezbędna pośród plagi gorączki i innych zaraz.

W oparciu o Księgę Wyjścia, podążaliśmy śladem biblijnych Izraelitów i zmagaliśmy się z "milionami" wyzwań, które stawiali przed nami księża oraz animatorzy. Nasza wędrówka ku Ziemi Obiecanej trwała 15 w pełni wykorzystanych i owocnych dni oraz nocy. Nasz entuzjazm oraz siłę witalną mogliśmy spożytkować na wędrówkach w plenerze, których pomimo kiepskiej pogody nie brakowało. Punktem kulminacyjnym było długo oczekiwane wydarzenie, mianowicie Exodus. Nasza Pascha - autentyczne wyjście z niewoli ku wolności - Ziemi Obiecanej. Wyzbycie się tego wszystkiego, co przysłaniało nam miłość Bożą, w dodatku w kompletnej ciszy, sam na sam z Nim... całą drogę. Zwieńczeniem tego niesamowitego doświadczenia był Sakrament Pokuty i Pojednania, który stanowił ostateczne zażegnanie Starego człowieka, w miejsce którego wszedł Nowy, dobrowolnie oddany do pełnej dyspozycji Boga. Poczucie wspólnoty to jedno z ważniejszych doświadczeń każdej oazy. Każdy z nas odnalazł swoje miejsce, dzięki niepowtarzalnej atmosferze oraz oazowemu "klimacikowi". Naszą wędrówkę zakończyliśmy weryfikacją, a później tradycyjnie wspólną agapą. Wszystkie te treści, zdobyte w trakcie oazy zabraliśmy do swoich domów, by tam zakorzenić się jako "Nowy Człowiek", pełen radości, na wzór Chrystusa.

Magda