Kronika

Rekolekcje przed bierzmowaniem

"Mama nie chciała mnie puścić na rekolekcje" - te słowa wypowiedziała jedna z dziewcząt uczestniczących w rekolekcjach dla bierzmowanych. W dniach 11 - 13 marca 2011 r. młodzież gimnazjalna klas trzecich z parafii Sanok-Fara oraz Trepcza uczestniczyła w swoim duchowym przygotowaniu do dnia przyjęcia sakramentu Bierzmowania. Grupę przygotował do wyjazdu i towarzyszył jej swoja modlitwą, wsparciem, radą, życzliwością ks. Grzegorz Socha.

Wracając do tego smutnego wyznania młodej dziewczyny trzeba stwierdzić, że coraz częściej rodzice są przeciwni wyjazdowi dzieci na rekolekcje zamknięte. Najczęstsze powody, które przytaczają, to że za ich młodości takich rekolekcji nie było i bierzmowanie się odbyło, że dzieci są zajęte nauką, szkoda czasu na wyjazd, że szkoda pieniędzy, że młodzież będzie się źle zachowywać. Tymczasem takie wyjazdowe rekolekcje są bardzo potrzebne ludziom młodym. Pomagają odkryć bliskie relacje z Bogiem, odbyć spowiedź z całego życia, przeżyć wspólnotę żywego Kościoła.

Rekolekcje dla narzeczonych

„Ile powinno trwać narzeczeństwo?" To pytanie padło z ust prowadzącego marcowe "Spotkania dla Narzeczonych" ks. Janusza Wilusza. Narzeczeństwo powinno trwać krótko: trzy, cztery miesiące. Wtedy jest czas na załatwienie wszystkich formalności. Jeśli młodzi ludzie oświadczają, że chcą być małżeństwem, zaręczają się, ale ślub planują za kilkanaście miesięcy lub kilka lat, to pytam jak sobie ten czas wyobrażają. Najczęściej kończy się wspólnym zamieszkaniem. Nie bez znaczenia jest, czy w małżeństwo wchodzi się "drzwiami", czy "oknem". Wchodząc "oknem" można zrobić sobie krzywdę. Z badań wynika, że pary, które mieszkały razem przed ślubem, są sześć razy bardziej narażone na rozpad związku, niż te, które poczekały ze wspólnym zamieszkaniem.

W dniach 4-6 marca 2011 r. miały miejsce w Domu Rekolekcyjnym Rekolekcje dla Narzeczonych. We wspólnym pochyleniu się nad Słowem Bożym, spotkaniach z doradcą rodzinnym, psychologiem, lekarzem, prawnikiem oraz rozmowach indywidualnych uczestniczyło 17 par narzeczeńskich. Z pewnością był to bardzo wartościowy czas dla młodych ludzi stojących w obliczu nowej drogi życiowej opartej na chrześcijańskich wartościach.

Warsztaty Caritas

W dniu 26 lutego 2011 r. w Domu Rekolekcyjnym odbyły się warsztaty pt. "Wolontariusz, jako osoba pomagająca innym". Wzięli w nich udział uczniowie-wolontariusze z Zespołu Szkół nr 5 w Sanoku. Był obecny opiekun grupy katecheta Michał Kwolek. Spotkanie zostało zorganizowane przy pomocy Caritas Archidiecezji Przemyskiej. Młodzi ludzie chcący służyć pomocą innym zapoznali się z następującymi tematami:

• Warunki sprzyjające nawiązaniu dobrego kontaktu z dzieckiem i jego rodziną

• Moje zasoby, czyli wzmacnianie siebie jako osoby pomagającej innym

• Podstawy systemowego rozumienia rodziny

• Metodologia tworzenia projektów

X Kroków ku Dojrzałości Chrześcijańskiej

W dniach 19-30 stycznia 2011 r. w Domu Rekolekcyjnym w Rzepedzi odbył się drugi turnus rekolekcji Dziesięciu Kroków ku Dojrzałości Chrześcijańskiej. Grupie uczestników pierwszego roku formacji animatora (30 osób) przewodniczył ks. Władysław Hajduk z animatorami. Uczestnicy poprzez osobistą i wspólną modlitwę, Eucharystię, słuchanie i rozważanie Słowa Bożego oraz praktykę życia chrześcijańskiego we wspólnocie dojrzewali do stawania się prawdziwymi świadkami Chrystusa.

Oaza Ewangelizacji 2011

W dniach 14-19 stycznia 2011 r. w Domu Rekolekcyjnym w Rzepedzi odbył się pierwszy w tym roku zimowy turnus Oazy Ewangelizacji. Uczestnicy z klas gimnazjalnych naszej (i nie tylko) archidiecezji przeznaczyli część swoich ferii na spotkanie z Jezusem, który w swoim słowie oraz sakramentalnych znakach przekazywał Dobrą Nowinę i zapraszał do pójścia za Nim.

W podążaniu za Jezusem towarzyszyli młodym ks. Janusz Krygowski, ks. Marek Kapłon i gospodarz Domu - ks. Janusz Wilusz wraz z posługującymi animatorami i asystentami: Mileną, Gabrysią, Anią, dwoma Pawłami, Mateuszem, Kamilem oraz Kasią i Mateuszem. Czas rekolekcji wypełniony był modlitwą, codzienną Eucharystią, spotkaniami w małych grupach, dzieleniem się radością przy każdej okazji a także wyprawami w okoliczne tereny.