Kronika

Rodzinny Festyn Oazowy 2010

Już po raz trzeci w dniach 19–20 czerwca 2010 r. odbył się Rodzinny Festyn Oazowy. Ze względu na deszczową pogodę większość imprez miała miejsce wewnątrz Domu Rekolekcyjnego. W sobotę 19 czerwca wieczorem po wspólnej Eucharystii i kolacji młodzież i rodziny bawili się przy ognisku. Pieczeniu kiełbasy towarzyszył śpiew religijnych i ludowych piosenek oraz skecze. W niedzielę rano po Jutrzni, śniadaniu, kawie, pełnoletni uczestnicy podjechali do punktu wyborczego, by wypełnić swój obowiązek wobec Ojczyzny i wziąć udział w wyborach prezydenckich.

Na Eucharystię sprawowaną o godzinie 12.00 dojechały nowe rodziny Domowego Kościoła. W modlitwie polecano wszystkie sprawy Ruchu w naszej archidiecezji, a zwłaszcza rozpoczynające się rekolekcje wakacyjne oraz modernizację ośrodka. Po godzinie 14.00 ks. Janusz Wilusz, dyrektor Domu, dokonał oficjalnego otwarcia festynu. Wyraził radość ze wspólnego spotkania i troski o rozbudowę Domu Rekolekcyjnego. Zaprosił wszystkich uczestników do wspólnej zabawy.

Warsztaty dla doradców rodzinnych

Chrześcijański ideał rodziny zderza się w codziennym życiu z rzeczywistością grzechu. Współczesny świat lansuje własny, ”nowoczesny” obraz związków między kobietą a mężczyzną. W oparciu o tzw. „wolność seksualną” propagowane są tzw. „małżeństwa na próbę”, „wolne związki”, czy związki oparte tylko na ślubie cywilnym. Podważa się znaczenie miłości dwojga ludzi, wierności małżeńskiej i norm moralnych, które regulują współżycie małżeńskie. Podobne postawy obserwujemy wobec przekazywania życia i związanego z nim rodzicielstwa. Próbuje się usprawiedliwiać pornografię, antykoncepcję, pozamałżeńskie kontakty seksualne, zapłodnienie in vitro.

O tych wymienionych zagrożeniach dyskutowali uczestnicy Warsztatów dla doradców rodzinnych, którzy przebywali w Domu Rekolekcyjnym w dniach 28–30 maja 2010 r. Na zaproszenie odpowiedzialnych za duszpasterstwo rodzinne w naszej diecezji: ks. prałata Romana Wawro i Pani Anny Maciołek przybyło ponad 50 uczestników. Konferencje, spotkania, dyskusje, panele wraz z grupą pedagogów, psychologów, lekarzy, prowadził ks. prałat Andrzej Skiba, egzorcysta diecezjalny.

Rekolekcje przed bierzmowaniem

Kiedyś w telewizji amerykańskiej na temat dojrzałości młodzieży padło takie zdanie: ”Chłopiec staje się dojrzały trzy lata wcześniej niż rodzice się tego domyślają, a dwa lata później niż jemu się wydaje”. Istotnie dzisiaj młodzież fizycznie dojrzewa wcześniej. Ale ta dojrzałość fizyczna, płciowa, intelektualna nie idzie w parze z dojrzałością emocjonalną, społeczną, duchową. Stąd istotną sprawą jest by w okresie nauki gimnazjalnej młodzież zdobywała dojrzałość ludzką. Nie można być dobrym chrześcijaninem, nie będąc równocześnie dobrym synem, córką, kolegą, przyjacielem. Dary Ducha Świętego otrzymane w Sakramencie Bierzmowania wspierają młodych ludzi nie tylko w zdobywaniu dojrzałości religijnej, ale też społecznej, ludzkiej, naturalnej.

By wychować człowieka trzeba dużo włożyć miłości, troski, opieki, konsekwencji ze strony rodziców, katechetów, wychowawców. To w sercach rodziców i wychowawców zrodził się pomysł integracyjnego wyjazdu dla młodzieży uczęszczającej do Zespołu Szkół w Hłudnem do Rzepedzi w dniach 28-30 maja 2010 r. Urobiony charakter, prawe sumienie pozwala panować nad egoizmem, popędami i współczesna modą. Jak te wartości osiągnąć młodym ludziom podpowiadali zaproszeni goście: pedagog, psycholog, katecheta, rodzic.

Rekolekcje przed bierzmowaniem

Miłość jest siłą, która nadaje sens i wartość życiu człowieka. Szczęśliwi ci młodzi ludzie, którzy tego uczucia i serdecznych więzi doznają od rodziców, katechetów, nauczycieli. Ci natomiast, którzy czują się nie kochani tracą poczucie swojej wartości i godności. Jakże często wpadają w sidła uzależnień od alkoholu, papierosów, pornografii. U niektórych dochodzi jeszcze kwestia akceptacji grupy przyjaciół, ciekawość.

Te trudne sprawy młodości najczęściej podejmowali uczniowie klas trzecich gimnazjum w rozmowach z animatorami podczas ostatniej majowej serii rekolekcji dla bierzmowanych. W dniach 14–16 maja 2010 r. swoje rekolekcje ewangelizacyjne przeżywała młodzież gimnazjalna z trzech parafii: Albigowa, Wrocanka, Zarzecze k. Jarosławia. Pomimo ogromnej liczby uczestników – 120 osób, dzięki obecności katechetów, rodziców i ogromnej pracy animatorów pomyślnie udało się przeprowadzić rekolekcje.

Rekolekcje dla narzeczonych

Rodzina jest nośnikiem wszelkich wartości – miłości Boga, bliźniego, Ojczyzny. W ostatnim miesiącu po tragedii smoleńskiej Polacy dali dowód swej miłości do Boga, pamięci i szacunku wobec ofiar katastrofy lotniczej z parą prezydencką na czele, jedności i solidarności z rodzinami zmarłych. Całe rodziny, małżonkowie z dziećmi uczestniczyli w żałobie narodowej. To był ważny czas kształtowania naszej chrześcijańskiej i narodowej tożsamości.

O miejscu i roli rodziny w przekazie wartości patriotycznych była mowa podczas rekolekcji dla narzeczonych, które odbyły się w dniach 7–9 maja 2010 r. W rekolekcjach, które są równocześnie Kursem Przedmałżeńskim uczestniczyło 9 par narzeczeńskich. Koncepcja chrześcijańskiego małżeństwa przedstawiona przez duszpasterza była fachowo uzupełniona od strony psychologicznej, medycznej, prawnej, poradnictwa rodzinnego. Jedna z uczestniczek przy wyjeździe pochwaliła ideę pozostania na noclegu, bez możliwości dojeżdżania. Wieczory był to czas spotkań, długich i ciekawych rozmów.