Kronika

Rekolekcje przed bierzmowaniem

W dniach 7-9 maja 2010 r. w Domu Rekolekcyjnym przeżywała swoje rekolekcje grupa młodzieży gimnazjalnej z Leżajska. Wraz z ks. Krzysztofem Pomykałą oraz opiekunami i animatorami uczestniczyli w Eucharystii, wspólnej modlitwie, słuchali słowa Bożego oraz odwiedzili Klasztor Sióstr Nazaretanek w Komańczy. Rozważaniom przewodniczył ks. Janusz Krygowski wraz z animatorami Ruchu Światło-Życie.

Rekolekcje przed bierzmowaniem

„Wy jesteście nadzieją Kościoła…” mówił wielokrotnie do młodzieży zmarły Papież Jan Paweł II. Kościół bardzo starannie przykłada się do formowana młodych ludzi wchodzących w dorosłe życie. Jedna z form przygotowania są rekolekcje przed przyjęciem Sakramentu Bierzmowania.

W dniach 16–18 kwietnia 2010 r. swoje rekolekcje przeżywali gimnazjaliści z parafii: Bukowsko, Nowotaniec, Dudyńce. Konferencje, spotkania w grupach dzielenia, wspólna modlitwa zbliżyły wielu młodych ludzi do Chrystusa i wzajemnie do siebie. Pozwoliły otworzyć swoje życie na działanie Ducha Świętego, spojrzeć na swoje miejsce we wspólnocie Kościoła powszechnego i własnej parafii.

Rekolekcje Diakonii Życia

W dniach 19–21 marca 2010 r. swoje rekolekcje przeżywała Diakonia Życia naszej Archidiecezji. Uczestnicy pochylali się nad treścią encykliki Jana Pawła II „Evangelium Vitae”. Szczególnie omawiane były współczesne zagrożenia dla ludzkiego życia. W związku z ich istnieniem próbowano nakreślić plan pracy dla obrońców życia. Rekolekcjom przewodniczyli ksiądz prałat Stanisław Czenczek oraz Elżbieta i Jacek Stankiewiczowie.

Spotkanie "Modlitwa" 2010

Młodzi oazowicze I roku formacji w liczbie 84 osób uczestniczyli w dniach 12-14 marca 2010 r. w Kursie Modlitwy. "Kościół jest żywy, kiedy się modli" - to zdanie ks. F. Blachnickiego często było przywoływane podczas wspólnych konferencji, spotkań i rozmów. Rekolekcje animowała Diakonia Modlitwy Ruchu Światło-Życie naszej Archidiecezji - ks. Janusz Wilusz, an. Barbara Buszta, an. Michał Boroń. W sobotnim spotkaniu modlitewnym wzięli udział małżonkowie Katarzyna i Mariusz Wermińscy z Leska. Oni także podzielili się z uczestnikami swoim świadectwem modlitwy chrześcijańskiej rodziny. Niedzielną Jutrznię i Eucharystię poprowadził ks. Marek Kapłon, wikariusz z Bukowska.

Rekolekcje przed bierzmowaniem

W dniach 5–7 marca 2010 r. swoje dni skupienia przed przyjęciem Sakramentu Bierzmowania przeżywała młodzież klas trzecich gimnazjum parafii Haczów. Rekolekcje dla 44 młodych osób prowadził na prośbę ks. Rusinka, katechety, ks. Grzegorz Socha z Sanoka. Pomocą w prowadzeniu spotkań w małych grupach dzielenia służyli animatorzy Ruchu Światło–Życie naszej Archidiecezji.