Rekolekcje dla młodzieży

W dniach 8-11 listopada 2013 r. w Rzepedzi odbyły się rekolekcje, w których wzięli udział członkowie Ruchu Światło-Życie (młodzież i dzieci) z Radymna, Wielkich Oczu i Jarosławia. Z racji 11 listopada jednym z głównych wątków był wieczór patriotyczny, który miał na celu uświadomić i wzbudzić w uczestnikach prawdziwą, patriotyczną postawę i dumę z bycia Polakiem, czemu sprzyjała krótka konferencja na ten temat oraz śpiewanie pieśni. Uroczysty charakter temu wydarzeniu nadawała obecność symboli narodowych oraz odśpiewanie hymnu.

Podczas trwania tych rekolekcji nie brakowało rozrywki i niespodzianek. Jedną z nich była kilkugodzinna wyprawa po górach, która przyniosła wiele nieoczekiwanych zwrotów akcji. Trochę radości dostarczył młodzieży również "Bieg ku nowemu człowiekowi", podczas którego zdobywali nowe sprawności i umiejętności, np. naukę tańca towarzyskiego, znajomość podstawowych zasad savoir-vivre. Pokrzepieniem ducha była codzienna Eucharystia w kaplicy znajdującej się w ośrodku rekolekcyjnym. Stałym elementem był również Namiot Spotkania oraz spotkania w grupach. Ich efektem były m.in. twórcze pantomimy na temat przeżyć związanych z Eucharystią, które zostały zaprezentowane na scenie. Czas tych czterodniowych rekolekcji był bardzo owocny dla każdego uczestnika, który mógł doświadczyć czegoś nowego, spędzić miło czas, poznać nowych ludzi. Był też odskocznią od codzienności, która pozwoliła na wejście w relacje z na nowo odkrytym Bogiem.

Rekolekcje przed bierzmowaniem

Szukającym Pana niczego nie zabraknie. (Ps 34,11)

W dniach 25-27 października 2013 r. młodzież klas drugich z Gimnazjum w Tarnawie Dolnej brała udział w rekolekcjach, które związane były z drogą formacji do sakramentu bierzmowania. Rekolekcje prowadził Dyrektor Domu Rekolekcyjnego, przy współpracy animatorów z Ruchu Światło-Życie. Młodzieży i posługującym animatorom z całego serca dziękuję i ogarniam modlitewna troską.

Ks. Janusz Łuc

Rekolekcje przed bierzmowaniem

W dniach 18-20 października 2013 r. młodzież z parafii w Radymnie brała udział w rekolekcjach ewangelizacyjnych. Wpisane one zostały w cykl spotkań formacyjnych przygotowujących do sakramentu bierzmowania. W rekolekcjach uczestniczyło wraz z diakonia wychowawczą ok. 80 osób. Podziękowania dla organizatora tego wydarzenia - ks. Krzysztofa – katechety, oraz opiekunów i animatorów.

Rajd w Beskidzie Niskim

Koło Terenowe nr 32 przy PTTK Rzeszów zorganizowało doroczny 49 Rajd Jesień w Beskidzie Niskim z bazą noclegową w Domu Rekolekcyjnym w Rzepedzi. W dniach 27-29 września 2013 gościliśmy dzieci ze szkół podstawowych a 4-6 października 2013 – młodzież starszą i dorosłych. Koordynatorem rajdu był pan Andrzej Wesół.

Rekolekcje dla narzeczonych

W dniach 13-15 września 2013 r. w Domu Rekolekcyjnym w Rzepedzi została przeprowadzona katecheza przedmałżeńska. Wykłady dla narzeczonych z zakresu małżeństwa i rodziny prowadzili małżonkowie, zaś od strony duchowej ks. Janusz Łuc. Narzeczonych otaczamy troską modlitewną i zawierzamy Bożej Opatrzności.

joomla fanbox module joomla
facebook like box joomla
facebook likebox joomla module