Oaza Rekolekcyjna Animatorów Rodzin 2013

W dniach 19-24 sierpnia 2013 r. w Domu Rekolekcyjnym w Rzepedzi zostały zorganizowane i przeprowadzone rekolekcje ORAR 1 st. Opiekę duchową sprawował ks. Marek Zajdel i ks. Przemysław Dubiel oraz para prowadząca Agata i Jarosław Krukarowie.

Oaza Nowej Drogi 1 i 3 st. 3 t. 2013

W dniach 3-19 sierpnia 2013 r. trwały wspólne zmagania na nowej drodze osób uczestniczących w oazowych rekolekcjach wakacyjnych. Oaza Nowej Drogi I st. pochylała się nad tożsamością człowieka wierzącego, a także na nowo odkrywała swoje miejsce w świecie jako dzieci Boże. Temat pracy rocznej "Narodzić się na nowo" dla uczestników Oazy Nowej Drogi 3 st. przejawiał się w refleksji nad chrześcijańskim życiem we wspólnocie. Podczas rekolekcji ważnymi wydarzeniami były dla nas adoracje Najświętszego Sakramentu, Sakrament Pokuty i Pojednania, Droga Światła a także Dzień Wspólnoty. Za wspólnie przeżyty czas dziękujemy Panu Bogu!

Oaza Nowej Drogi 1 st. 2 t.

Rekolekcje Oazy Nowej Drogi I st. w 2 turnusie trwały od 17 lipca do 2 sierpnia 2013 roku w Rzepedzi. Rekolekcje dla 52 uczestników prowadzili ks. Mateusz Rutkowski i ks. Bożydar Sztank wraz z diakonią, którą tworzyło 14 animatorów. Naszym celem było zawiązanie wspólnoty oraz starania o to by narodzić się na nowo: poprzez codzienną modlitwę, rozważanie Słowa Bożego, spotkania w grupach, a nade wszystko Eucharystię. Naszym zmaganiom duchowym nieustannie towarzyszyły zabawy integracyjne, a także piesze wędrówki i wyjazdy m.in. do skansenu w Sanoku. Mottem naszych rekolekcji uczyniliśmy słowa: „Życie bez Jezusa - nie interesuje mnie”, umieszczając je na naszych koszulkach. Te rekolekcje stały się dla nas początkiem nowej drogi, którą będziemy podążać wracając do swoich domów i środowisk.

Oaza Nowego Życia 2 st. 1 t.

Oaza Nowego Życia 2 st. to szczególne rekolekcje, oparte na Księdze Wyjścia. W dniu 30 czerwca 2013 r. do Domu Rekolekcyjnego w Rzepedzi przybyli oazowicze - Izraelici, którzy pragnęli przeżyć swój Exodus, czyli wyjście z niewoli grzechu do wolności, którą jest tylko Jezus Chrystus. Wsłuchiwanie się w Słowo Boże prowadziło do coraz głębszego przeżywania sakramentów. Przez to umacniał się dar wiary, która prowadzi do pełnego przyjęcia darów Bożych. Dziesiątego dnia miała miejsce Pascha, która stała się bramą do wolności. Przejście przez „Morze Czerwone i świętowanie Zmartwychwstania Jezusa” pozwoliło wejść w głębsza relację z Jezusem, który prowadzi każdego człowieka do wolności Dzieci Bożych. Przeżycia duchowe wiązały się z odkrywaniem piękna przyrody Bieszczadów. Bogu niech będą dzięki za cudowny czas rekolekcji, podczas których każdy mógł doświadczyć wyzwalającej Mocy Boga.

Oaza Nowej Drogi 3 st. 1 t.

Dla oazowiczów czas wakacji wiąże się z zamiarem wyjazdu na rekolekcje wakacyjne. W sercu rodzi się coraz większe pragnienie doświadczenia obecności Boga. W wielu odżywają stare przyjaźnie i znajomości. Uczestnicy Oazy Nowej Drogi st. 3 przeżywali swoje rekolekcje w Domu Rekolekcyjnym w Rzepedzi w dniach od 30 czerwca do 16 lipca 2013 r. Za rekolekcje wzięli odpowiedzialność Moderatorzy: Ks. Janusz Łuc i ks. Jakub Sieniawski przy współpracy kleryka Mateusza ze Zgromadzenia Orionistów oraz Animatorów i Asystentów Ruchu Światło–Życie. Treścią rekolekcji było poznawanie zasad życia wspólnoty chrześcijańskiej i zastosowaniu ich w konkretnej grupie oazowej.

Dzięki mocy Bożej tworzyła się wspólnota ludzi pragnących czcić i uwielbiać Boga. Zacieśniały się więzy ludzkie, które owocowały wzajemnym zrozumieniem, życzliwością, pomocą. Jedynie Bóg wie co zrodziło się w sercach młodzieży, co zrozumieli, jakiej doznali przemiany. Nie nam to wszystko oceniać, ale jak czytamy w Piśmie świętym: …po owocach ich poznacie.

joomla fanbox module joomla
facebook like box joomla
facebook likebox joomla module