Rekolekcje przed bierzmowaniem

W dniach 14-16 czerwca 2013 r. swoje rekolekcje przed przyjęciem sakramentu bierzmowania przeżywała młodzież z Gimnazjum w Posadzie Górnej (parafia Rymanów Zdrój i Rymanów). Uczestnicy chętnie słuchali Słowa Bożego, brali udział w spotkaniach małej grupy dzielenia, z radością spełniali dyżury podczas posiłków. Owoce rekolekcji znane są Bogu i samym uczestnikom. Modlitwie powierzamy całą młodzież, animatorów, opiekunów a także ks. Grzegorza Jakubika, katechetę młodzieży, który zatroszczył się o dobrą organizację rekolekcji.

Rekolekcje przed bierzmowaniem

„Duch Święty doprowadzi was do całej prawdy”

Rekolekcje przed sakramentem bierzmowania dobrze wpisują się w duchowe dojrzewanie młodych ludzi. Świat zachęca do przyjęcia beztroskiego stylu życia, bez przykazań i Ewangelii. Zaproszenie Boga do swego życia wiąże się z wyrzeczeniem, ze stawianiem sobie większych wymagań. Na drogę pod prąd wbrew zachętom świata zdecydowali się młodzi z parafii Radymno, Ostrów i Klimkówka. Rekolekcje zostały wygłoszone przez ks. Janusza Łuca w dniach 24-26 maja 2013 r. Młodzieży towarzyszyli katecheci.

Rekolekcje dla narzeczonych

W dniach 17-19 maja 2013 r. została przeprowadzona kolejna katecheza przedmałżeńska w formie rekolekcji. Brało w niej udział 31 osób przygotowujących się do zawarcia sakramentu małżeństwa. Troskę o narzeczonych od strony duszpasterskiej podjął ks. Janusz Łuc, zaś konferencje katechezy przedmałżeńskiej głosili państwo Tomasiewiczowie, Rygalikowie i pan Jankowski.

Projekt OE24-2013

W dniach 11-12 maja 2013 r. w Domu Rekolekcyjnym spotkali się uczestnicy Oazy Ewangelizacji 2013 w liczbie 40 osób (wraz z ks. Januszem Krygowskim oraz posługującymi animatorami i kandydatami). Spotkanie o nazwie Projekt OE 24 miało na celu umocnienie zapoczątkowanej podczas OE więzi z Jezusem oraz z braćmi i siostrami. Czas wypełniła wspólna radość: podczas wspólnej wędrówki do klasztoru w Komańczy, na Eucharystii w klasztornej kaplicy, w czasie wieczornego spotkania przy ognisku, na Eucharystii w Uroczystość Wniebowstąpienia, na spotkaniu w małych grupach oraz w czasie rozmów i wspólnego przebywania.

Rekolekcje przed bierzmowaniem

Młodzi z parafii Łubno-Opace i Równe k/Dukli wzięli udział w rekolekcjach przygotowujących do sakramentu bierzmowania w dniach 10-12 maja 2013 r. Do przeżycia rekolekcji zostali zmobilizowani i przygotowani przez wikariuszy, ks. Jacka Magonia i ks. Tomasza Szajnę. Słowo Boże głosił ks. Janusz Łuc – Dyrektor Domu.

joomla fanbox module joomla
facebook like box joomla
facebook likebox joomla module