Oaza Nowego Życia II st. 1 turnus

W dniach 30 czerwca - 17 lipca 2012 w Domu Rekolekcyjnym w Rzepedzi odbyła się Oaza Nowego Życia drugiego stopnia, poprowadzona przez ks. Michała Czelnego i ks. Piotra Piskorza wraz z diakonią, w której znajdowały się następujące osoby: siostra Maria i siostra Pia, kleryk Sebastian, kleryk Piotr i kleryk Tomasz, a jednocześnie nasz sympatyczny muzyczny, pomagający animatorce Oli Bigas oraz animatorzy: Katarzyna Momola, Marzena Mroczka, Anna Klimek, Justyna Ulma, Katarzyna Kabala, Marcin Halerz, Przemysław Mierzwiński, Adrian Poterek, Piotr Czerwonka i Piotr Iwanko.

Już drugiego dnia swoją obecnością zaszczycił nas ks. biskup Adam Szal, który udzielił nam błogosławieństwa na dalszy czas rekolekcji. Kolejno w trzecim dniu zawitał do nas ks. biskup Marian Rojek, zaś czwartego dnia przywitaliśmy ks. arcybiskupa Józefa Michalika. Dzięki tym miłym wizytom mieliśmy okazję usłyszeć wiele mądrych i ciepłych słów, oraz otrzymaliśmy kilka cennych wskazówek życiowych. Jako, że w ciągu piętnastu dni rozważaliśmy Słowo Boże z Księgi Wyjścia, przybraliśmy charakter Izraelitów, idących ku Ziemi Obiecanej. Bardzo ważna była dla nas Droga Krzyżowa, Pascha i przejście przez symboliczne Morze Czerwone, oraz Sakrament Pojednania. Przeżyliśmy również wiele sympatycznych chwil ewangelizując turystów w Kolejce Wąskotorowej na trasie Majdan-Cisna oraz na wyprawie w góry.

Trzynasty dzień spędziliśmy bardzo aktywnie. Na początek wyruszyliśmy do Krosna, by zjednoczyć się z innymi wspólnotami, następnie przybyliśmy do Miejsca Piastowego, w którym znajduje się Sanktuarium św. Michała Archanioła i bł. Bronisława Markiewicza. Wieczorem odwiedziliśmy siostry Nazaretanki w Komańczy, by poznać historię życia kard. Stefana Wyszyńskiego związaną z tym miejscem. Obecność Boga wśród nas była stale widoczna, gdyż obdarzał nas siłą, radością i pokojem oraz wspaniałą pogodą. Za czas przeżytych rekolekcji - Chwała Panu.

Rekolekcje przed bierzmowaniem

Doświadczyć Jezusa, uwierzyć w Jego moc, pozwolić, by Duch święty prowadził przez życie – to pragnienie ludzi chcących wzrastać w wierze. Do wejścia na drogę osobistego praktykowania wiary została zaproszona młodzież z parafii Grabownica. W dniach 22-24 czerwca 2012 przeżyli swoje rekolekcje przed sakramentem bierzmowania. Młodzież zorganizował katecheta ks. Zbigniew Kurko, z grupą animatorów z Ustrzyk Dolnych, Jarosławia, Adamówki, Brzozowa, Bukowska. Konferencje wygłosił ks. Janusz Łuc.

Projekt OE 24

Pod taką nazwą odbyło się w Rzepedzi spotkanie uczestników Oazy Ewangelizacji podczas ferii zimowych 2012 roku. Spotkanie z udziałem ks. Janusza Krygowskiego i animatorów (łącznie 20 osób) przebiegało w atmosferze modlitwy i radości oraz oczekiwania na oazy wakacyjne. Czas 24 godzin – od godz. 12.00 w sobotę 2 czerwca do 12.00 w niedzielę 3 czerwca – wypełniła modlitwa, Eucharystia, spotkanie w (bardzo) małych grupach oraz wieczór radości. Główne części spotkania były transmitowane przez Internet – szczególnie dla nieobecnych z różnych powodów uczestników tegorocznej Oazy Ewangelizacji.

Rekolekcje przed bierzmowaniem

W dniach 18-20 maja 2012 młodzież z Dekanatu Rzepedź (z Parafii Tarnawa Górna, Łukowe, Czaszyn, Łupków, Wisłok Wielki, Komańcza, Rzepedź) wzięła udział w rekolekcjach przygotowujących do przyjęcia sakramentu bierzmowania. Ćwiczenia duchowne prowadził ks. Janusz Łuc przy współudziale ks. Marcina Padowskiego i animatorów z Tarnawy, Sanoka, Albigowej i Olszanicy. Za współprace i pomoc serdecznie dziękuje Ks. Dyrektor.

Oaza Rekolekcyjna Animatorów Ewangelizacji

W dniach 27 kwietnia – 2 maja 2012 r. w Domu Rekolekcyjnym w Rzepedzi odbyła się Oaza Rekolekcyjna Animatorów Ewangelizacji. Na spotkanie formacyjne przygotowujące do głoszenia Ewangelii „z nowym zapałem, nowymi metodami i przy użyciu nowych środków wyrazu” przybyło 70 uczestników (w tym 3 osoby z diecezji rzeszowskiej) – zarówno z pierwszego roku formacji animatora, jak też po II i III stopniu, animatorzy Ruchu oraz 5 małżeństw Domowego Kościoła z dziećmi. Rekolekcje prowadziła Diecezjalna Diakonia Ewangelizacji – moderator ks. Janusz Krygowski, animatorzy prowadzący zajęcia (nauczanie kerygmatyczne i seminaria praktyczne): Halina Krajnik (DK), Michalina Podkalicka i Mateusz Odachowski oraz animatorzy małych grup: Marzena Car, Adrianna Olejarka, Radosław Trzusło i Sylwia Adamczyk (diec. rzeszowska). W czasie rekolekcji uczestnicy poznawali zasady ewangelizacji zawarte w Słowie Bożym i dokumentach Kościoła, odnawiali swoją bliską relację z Bogiem poprzez udział w Eucharystii, modlitwę osobistą i wspólnotową, zapoznawali się z praktycznymi metodami ewangelizacji - zwłaszcza indywidualnej – aby na zakończenie udać się do Sanoka i dzielić się swoim świadectwem życia z Bogiem ze spotkanymi ludźmi.

joomla fanbox module joomla
facebook like box joomla
facebook likebox joomla module