Rekolekcje dla narzeczonych

W dniach 14-16 września 2012 r. w Domu Rekolekcyjnym odbyła się kolejna katecheza przedmałżeńska. Pośród zajęć z doradcami rodzinnymi, lekarzami, psychologiem, nie zabrakło ćwiczeń duchowych i wspólnie przeżywanych Eucharystii. Od tej najważniejszej relacji do Boga będzie zależało ich szczęście. Narzeczonych, ich przygotowanie do zawarcia sakramentu małżeństwa i godne życie z Bogiem powierzam Bożej opatrzności.

Oaza Rekolekcyjna Animatorów Rodzin II st.

W dniach od 20-26 sierpnia 2012 w Rzepedzi duża grupa małżeństw z dziećmi i młodzieżą przeżywała swoje rekolekcje - Oazę Rekolekcyjną Animatorów Rodzin II st. ORAR prowadzili moderatorzy: ks. Marek Zajdel i ks. Przemysław Dubiel oraz małżeństwo: Agata i Jarosław Krukar.

Oaza Rodzin II st. 3 turnus

4 sierpnia 2012 r. Pan Bóg przywiódł do Rzepedzi liczną grupę Ludu Wybranego z 10 diecezji: przemyskiej, wrocławskiej, warszawskiej, tarnowskiej, katowickiej, częstochowskiej, gdańskiej, lubelskiej, kieleckiej i pelplińskiej. Nazbierało się 19 małżeństw z 31-osobową gromadą dzieciaków. Na nasze szczęście Pan Bóg zesłał nam również przewodnika w osobie ks. Andrzeja, który jak ongiś Mojżesz podjął się wyprowadzenia nas z niewoli grzechu i doprowadzenia do Ziemi Obiecanej. W tym dziele wspomagała go starszyzna ludu - para odpowiedzialna Ula i Zbyszek oraz 3 małżeństwa animatorów: Danusia i Marek, Małgosia i Wojtek oraz Edytka i Darek.

Nad naszym potomstwem pieczę sprawowała siostra Marzenka z 12-osobową, pełną cierpliwości diakonią wychowawczą. W chwaleniu Pana śpiewem ćwiczyło nas nieustannie pięć cherubinków. Dorosłymi dyrygowały Ola i Madzia, a dziećmi Joasia, Ania i Mariusz. Mannę z nieba zbierały dla nas każdego dnia 3 dzielne gosposie. Bezpieczny i gościnny namiot nad naszym zgromadzeniem zapewnił dyrektor domu rekolekcyjnego - ks. Janusz. Tak jak pokazuje znak naszej oazy zmagaliśmy się duchowo i fizycznie z przejściem przez pustynię. Przemierzaliśmy połoniny w skwarze gorącego dnia i przeżywaliśmy Paschę w ciemnościach nocy i strugach deszczu. Słup ognia i wstawiennictwo świętych – Jana z Dukli i Andrzeja Boboli, których sanktuaria nawiedziliśmy, są dla nas nadzieją, że wyzwolimy się z naszych niewoli i szczęśliwie dojdziemy do Ziemi Obiecanej.

Oaza Nowej Drogi I st. 2 turnus

Alleluja! Wakacyjne rekolekcje Ruchu Światło–Życie - Oaza Nowej Drogi I stopnia w drugim turnusie miała miejsce w Domu Rekolekcyjnym w Rzepedzi w dniach 18 lipca - 03 sierpnia 2012 r. Rekolekcje prowadzili Moderatorzy: ks. Mateusz Rutkowski i ks. Bożydar Sztank. Diakonia posługująca liczyła 14 osób, w tym jeden kleryk. Rekolekcje przeżywało 50 uczestników w wieku gimnazjalnym.

Celem naszych rekolekcji było budowanie wspólnoty, pogłębianie relacji z Bogiem i odkrywanie zadań Nowego Człowieka we współczesnym świecie. Każdy dzień stawał się kolejnym krokiem zbliżającym nas do Boga i drugiego człowieka, poprzez codzienne modlitwy, spotkania w grupach, wyprawy, konferencje, a nade wszystko wspólną Eucharystię. W centrum naszej wspólnoty od początku stał Jezus, co doskonale przedstawiał proporzec stworzony przez każdego z nas, jako deklaracja postawienia Chrystusa na pierwszym miejscu w naszym życiu. Symboliczne odciśnięcie dłoni na sercu Jezusa stało się początkiem Nowej Drogi i zaproszeniem do kroczenia śladami Pana. Jezus jest naszą Drogą prowadzącą do Ojca – dobrego Taty, który jest naszym Panem, o czym z dumą świadczymy nosząc koszulki z hasłem: Mój Tata jest Panem świata! Chwała Panu za ten błogosławiony czas rekolekcji i za liczne owoce, które zasiane w naszym sercach!

Oaza Nowego Życia II st. 2 turnus

Jesteśmy wspólnotą „w drodze”, jak Kościół pielgrzymujący. Tematyka drugiego stopnia Oazy Nowego Życia odsłania Tajemnicę wychodzenia człowieka z niewoli grzechu do wolności według Bożego obrazu. To nieustanne obumieranie i zmartwychwstawanie dzięki mocy Chrystusa, który jest naszą Paschą, Źródłem siły i nadziei.

Naród Wybrany, czyli nasza wspólnota, liczy pięćdziesiąt dwoje wędrowców. Także wielkie mnóstwo cudzoziemców – tj. ośmioro studentów, razem z Izraelem wyrwało się z jarzma niewoli. Naszej wędrówce, wśród udręk pustyni, przewodzi Mojżesz [ks. Janusz Klamut], który wiarą odpowiedział na wezwanie Jahwe i wyprowadził naród Izraela z Egiptu. Pomocą służył mu wymowny Aaron [ks. Piotr Stefański]. Dziesięciu Animatorów, na wzór starszych Izraela, odpowiada za sądzenie krnąbrnego i buntowniczego narodu. Symbolem naszej wspólnoty jest namiot. Wyraża on obecność Jahwe wśród nas. Do niego kierujemy nasze stopy, by rozmawiać z Bogiem twarzą w twarz. Pierwsza ściana ukazuje znak tegorocznej Oazy Żywego Kościoła. Widoczne postacie symbolizują wędrówkę ludu wybranego. Podążając drogą charyzmatu Światło–Życie, zbliżamy się do Jezusa, który jest nowym Mojżeszem. Druga ściana Namiotu odsłania prawdę o dobroci Boga. Wobec wołania wędrowców nie pozostaje obojętny. Obdarza swoich wybrańców wodą, która jest źródłem nowego życia. Przepiórki symbolizują pokarm dla ciała, a manna zapowiada pokarm eucharystyczny. Trzecia ściana obrazuje ostateczne przejście z niewoli grzechu do życia w pełnej wolności. Dokona się ona w Dniu Ostatecznym. Wówczas wszyscy odkryją tajemnicę Krzyża Jezusa, na którym dokonał zbawienia całego świata. Otwarta ściana namiotu stanowi zaproszenie do osobistego spotkania z Bogiem. Wspólnota Kościoła zgromadzonego wokół Słowa i Sakramentów to namiot otwarty dla każdego. W Nim możemy spotkać chwałę Jahwe. Pieśń naszej wspólnoty towarzyszy nam podczas drogi przez pustynię, na której czyha wiele niebezpieczeństw i słychać często dzikie odgłosy…

joomla fanbox module joomla
facebook like box joomla
facebook likebox joomla module