Oaza Rekolekcyjna Animatorów Ewangelizacji

W dniach 27 kwietnia – 2 maja 2012 r. w Domu Rekolekcyjnym w Rzepedzi odbyła się Oaza Rekolekcyjna Animatorów Ewangelizacji. Na spotkanie formacyjne przygotowujące do głoszenia Ewangelii „z nowym zapałem, nowymi metodami i przy użyciu nowych środków wyrazu” przybyło 70 uczestników (w tym 3 osoby z diecezji rzeszowskiej) – zarówno z pierwszego roku formacji animatora, jak też po II i III stopniu, animatorzy Ruchu oraz 5 małżeństw Domowego Kościoła z dziećmi. Rekolekcje prowadziła Diecezjalna Diakonia Ewangelizacji – moderator ks. Janusz Krygowski, animatorzy prowadzący zajęcia (nauczanie kerygmatyczne i seminaria praktyczne): Halina Krajnik (DK), Michalina Podkalicka i Mateusz Odachowski oraz animatorzy małych grup: Marzena Car, Adrianna Olejarka, Radosław Trzusło i Sylwia Adamczyk (diec. rzeszowska). W czasie rekolekcji uczestnicy poznawali zasady ewangelizacji zawarte w Słowie Bożym i dokumentach Kościoła, odnawiali swoją bliską relację z Bogiem poprzez udział w Eucharystii, modlitwę osobistą i wspólnotową, zapoznawali się z praktycznymi metodami ewangelizacji - zwłaszcza indywidualnej – aby na zakończenie udać się do Sanoka i dzielić się swoim świadectwem życia z Bogiem ze spotkanymi ludźmi.

Rekolekcje przed bierzmowaniem

Przyjdź Duchu Święty ja pragnę…

Dar Ducha Świętego jest udzielany darmo wszystkim, którzy Go pragną. Najmilszy Gość duszy człowieka wchodzi do serca, gdy jest zaproszony i oczekiwany. Dusza ustawiona przez modlitwę oczekuje darów, z którymi On przychodzi. Nie da się nikogo zmusić do przyjęcia bierzmowania, a gdy ktoś przygotowywał się tylko formalnie lub aby w przyszłości nie mieć kłopotów, to sakrament stanie się bezowocny a uroczystość zwykłą formalnością. Z Daru Ducha Świętego zapragnęli skorzystać gimnazjaliści z Parafii Pustyny i Wrocanka, którzy w Domu Rekolekcyjnym w Rzepedzi w dniach 20–22 kwietnia 2012 r. przeżywali swoje rekolekcje. Młodzi zostali zmobilizowani do przeżycia rekolekcji przez swoich duszpasterzy, zaś prowadził je ks. Janusz Łuc wraz z animatorami z Grabownicy i Rzepedzi.

Rekolekcje przed bierzmowaniem

Przyjdę do was w moim Duchu i rozraduję wasze serca.

Dobre przygotowanie na przyjęcie daru Ducha Świętego świadczy o dużej odpowiedzialności młodego człowieka za swój rozwój duchowy. Rekolekcje przed bierzmowaniem stają się coraz częstszą formą przygotowań do tego sakramentu. Choć młodzież przyjeżdża z różnym nastawieniem, to warto ich cenić za odwagę. Budowanie na Jezusie wymaga odwagi i konkretnej decyzji woli. Tak więc przyjęcie Jezusa jako jedynego Pana i Zbawiciela to ważny wybór życiowy. Argumentacja wiary: bo mama i tato tak mnie wychowali, bądź: taki jest mój obowiązek, nie wystarcza. Wejście w prawdziwą i głęboka relacje z Osobą Jezusa czyni religie autentyczną, wychodzącą naprzeciw oczekiwań człowieka. Z takich doświadczeń wiary skorzystała młodzież parafii Łubno-Opace, w Domu Rekolekcyjnym w Rzepedzi w dniach 23–25 marca 2012 r. Ćwiczenia duchowe prowadził ks. Janusz Łuc, opiekę nad młodzieżą sprawował ks. Jacek Magoń, rodzice oraz animatorzy z Leska i Tarnawy Dolnej.

Rekolekcje dla narzeczonych

„Rodzina i Naród – pisał Prymas Wyszyński – to nie są instytucje, to są organizmy żywe, mające swoją własną dynamikę i przejawy biologicznego bytowania. Poza nimi wszystkie inne formy bytowania, takie jak państwo, rząd, partia – mają wymiar instytucji. Naród i rodzina muszą istnieć, a tamte instytucje mogą istnieć lub nie”.

W dniach 2-4 marca 2012 roku zostały zorganizowane Rekolekcje dla Narzeczonych w formie Kursu Przedmałżeńskiego. Przygotowanie dalsze do małżeństwa zawarte jest w systemie wychowania każdej rodziny. Tu człowiek uczy się podstaw funkcjonowania w społeczeństwie, tworzenia relacji międzyludzkich, wyrażania swoich uczuć, pragnień, emocji. Wykształcone i wpojone wartości można wnieść w powstający związek. Niewłaściwa rzeczą byłaby zgoda na eksperymentowanie, tzn. uda się związek, czy nie. Uczestnicy (52 osoby) podchodzili bardzo poważnie do treści przedstawianych przez prelegentów. Jest sprawą oczywistą, że powstawało wiele pytań. Choć nie wszystkie zostały zadane, to jednak warto szukać na nie odpowiedzi. Pomocą może służyć dobra książka następujących autorów: Mariola i Piotr Wołochowicz, ks. Ksawery Knotz, Wanda Półtawska, Jacek Pulikowski. Warto odsłuchać konferencje Jacka Pulikowskiego czy Josh McDowell. Budowanie miłości, zamieszczone na stronach internetowych. Bogu polecam wszystkich narzeczonych przygotowujących się do zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego.

Oaza Ewangelizacji

W dniach 7-12 lutego 2012 r. Dom Rekolekcyjny gościł Oazę Ewangelizacji. Rekolekcje, na które zaproszeni zostali gimnazjaliści (szczególnie z kl. III, przed I st. ONŻ) prowadziła Diecezjalna Diakonia Ewangelizacji: ks. Janusz Krygowski, para Domowego Kościoła Halina i Janusz Krajnik oraz animatorzy i kandydaci. Uczestnicy w liczbie 116 w wielkiej radości przeżywali swoje spotkania z kochającym Ojcem, Jezusem Zbawicielem oraz braćmi i siostrami we wspólnocie. Czas wypełniała wspólna Eucharystia, modlitwa, rozważanie Słowa Bożego, spotkania w małych grupach, wycieczki w piękne rzepedzkie okolice oraz wieczory radości.

joomla fanbox module joomla
facebook like box joomla
facebook likebox joomla module