Sesja o Pilotowaniu Kręgu Domowego Kościoła

W dniach 9-13 listopada 2016 r. w Domu Rekolekcyjnym w  Rzepedzi została zorganizowana Sesja o Pilotowaniu Kręgu Domowego Kościoła.
Rekolekcje prowadziła para Agnieszka i Tomasz Talagowie z Kręgu Centralnego Domowego Kościoła wraz z księdzem  Adamem Lechwarem oraz organizatorami: Grażyną i Stanisławem Czepińskimi - parą diecezjalną przemyską.
Uczestniczyło nas czternaście małżeństw wraz z dziewiętnaściorgiem dzieci, diakonią muzyczną: parą Ewą i Stanisławem Strączek oraz siostrą Zofią z diakonią dziecięcą.

Czytaj więcej: Sesja o Pilotowaniu Kręgu Domowego Kościoła

Rekolekcje przed bierzmowaniem

Rekolekcje ewangelizacyjne dla młodzieży są wielką szansą na dojrzewanie młodego pokolenia do osobowej i autentycznej wiary w Jezusa Chrystusa. Taka wiara może rozwijać człowieka, daje satysfakcję, uskrzydla i prowadzi do odpowiedzialności za Kościół. W dniach 25 – 27 listopada  2016 r. w Domu Rekolekcyjnym w Rzepedzi z daru rekolekcji skorzystała młodzież Gimnazjum z Korczyny i Tarnawy Dolnej. Ćwiczenia duchowe przeprowadził ks. Janusz Łuc wraz z animatorami Ruchu Światło–Życie.

Rekolekcje dla młodzieży

Droga wiary chrześcijańskiej, na którą wszedł każdy ochrzczony, prowadzi do stworzenia osobowej więzi z Jezusem Chrystusem – Zbawicielem człowieka. Odkrywana jest jako proces stawania się chrześcijaninem, czyli zaproszonym do relacji z Bogiem. Tworzenie relacji jest zawsze trudne, tym bardziej gdy dotyczy Boga i człowieka. Taki trud podjęli młodzi z klas drugich Gimnazjum w Tarnawie Dolnej podczas przeżywanych rekolekcji w dniach 4-6 listopada 2016 r. Katechezy wygłosił ks. Michał Szubra. Posługę w małej grupie podjęli animatorzy Ruchu Światło–Życie. W modlitwie polecamy Bogu dalszy rozwój wiary młodzieży.

Rekolekcje przed bierzmowaniem

Dar Ducha Świętego jest udzielany darmo wszystkim, którzy Go pragną. Najmilszy Gość duszy człowieka wchodzi do serca, gdy jest zaproszony i oczekiwany. Dusza ustawiona przez modlitwę oczekuje darów, z którymi On przychodzi. Nie da się nikogo zmusić do przyjęcia bierzmowania, a gdy ktoś przygotowywał się tylko formalnie lub aby w przyszłości nie mieć kłopotów, to sakrament stanie się bezowocny a uroczystość zwykłą formalnością.
Z Daru Ducha Świętego zapragnęli skorzystać gimnazjaliści z parafii Radymno, którzy w Domu Rekolekcyjnym w Rzepedzi w dniach 28–30 października 2016 r. przeżywali swoje rekolekcje. Młodzi zostali zmobilizowani do przeżycia rekolekcji przez katechetę ks. Krzysztofa, zaś prowadził je ks. Janusz Łuc wraz z animatorami.

Rekolekcje przed bierzmowaniem

W dniach 21-23 października 2016 r. swoje rekolekcje przed przyjęciem sakramentu bierzmowania przeżywała młodzież z parafii Sanok Dąbrówka. Uczestnicy chętnie słuchali Słowa Bożego, brali udział w spotkaniach małej grupy dzielenia, z radością spełniali dyżury podczas posiłków. Owoce rekolekcji znane są Bogu i samym uczestnikom. Modlitwie powierzamy całą młodzież, animatorów, opiekunów a także ks. Jacka Magonia, wikariusza, który zatroszczył się o dobrą organizację rekolekcji.

joomla fanbox module joomla
facebook like box joomla
facebook likebox joomla module