Rekolekcje dla młodzieży

W dniach 23-25 października 2015 r. zostały przeprowadzone rekolekcje dla klas drugich gimnazjum z Grabownicy i Tarnawy Dolnej. Uczniowie z entuzjazmem przyjmowali głoszone Słowo Boże, współpracowali w małych grupach dzielenia, wspólnie bawili się podczas pogodnego wieczoru i dyskoteki. Rekolekcje prowadził ks. Michał Szubra przy pomocy animatorów. Sprawami organizacyjnymi zajęli się katecheci młodzieży: ks. Jacek Pusztuk i ks. Janusz Łuc.

Rekolekcje dla bierzmowanych

W dniach 16-18 października 2015 młodzież z parafii Grabownica, Ostrów i Radymno wzięła udział w rekolekcjach przygotowujących do przyjęcia sakramentu bierzmowania. Ćwiczenia duchowne prowadził ks. Janusz Łuc przy współudziale księży: Jacka Pusztuka, Mariusza Pelca i Krzysztofa Szyndlera oraz animatorów Ruchu Światło–Życie.

Rekolekcje dla narzeczonych

W Kościele udzielane są sakramenty, które umożliwiają człowiekowi odkrycie obecności Boga w życiu i doświadczenie Jego działania. Szczególne wyzwanie stawia przed narzeczonymi, przygotowującymi się do sakramentu małżeństwa. Zaprasza młodych ludzi, aby do tego sakramentu przygotowali się odpowiedzialnie. Temu zadaniu miała sprostać katecheza przedmałżeńska zorganizowana w dniach 18-20 września 2015 r. w Domu Rekolekcyjnym w Rzepedzi. Przygotowanie duchowe przeprowadził ks. Janusz Łuc, pozostałe dziedziny życia małżeńskiego przedstawiali uformowani małżonkowie i specjaliści z różnych dziedzin życia małżeńskiego.

ODB I ONŻ II 2015

Oazę Dzieci Bożych 2 t. (59 uczestników) prowadzili księża:  Karol Wandas i  Paweł Pomykała, przy współpracy kleryka Dawida, animatorów oraz cioci Lidzi i wujka Marka.
Oaza Nowego Życia II st. w II t. liczyła 45 uczestników, nad którymi duchową pieczę sprawowali księża moderatorzy: ks. Władysław Hajduk i ks. Paweł Mendyk. Posługę w diakonii podjęło 9 animatorów, diakon oraz kleryk. Tematem przewodnim była tajemnica Exodusu Izraela do Ziemi Obiecanej, która staje się typem i zapowiedzią zbawczej Paschy Jezusa Chrystusa. Specyfikę Oazy Nowego Życia II st. wyraża hasło Liturgia, dlatego w czasie szkoły liturgicznej uczyli się głębszego jej przeżywania poprzez poprawną posługę oraz pełniejsze w niej uczestnictwo.

I turnus 2015 - OND I st. i OND III st.

Na czele grupy Oazy Nowej Drogi I st. I t. 2015 r. w Rzepedzi liczącej 54 uczestników stało dwóch księży: Ireneusz i Piotr. Ich pomocnikami byli: kleryk Piotr, który dbał o piękno liturgii i siostra Jadwiga, lecząca rany serc i wspierająca duchowo w chwilach trudnych oraz jedenastu animatorów, którzy poświęcając swój czas i siły starali się prowadzić małe grupy dzielenia.
Podczas rekolekcji każdy odkrywał Bożą miłość, stawał w prawdzie o samym sobie i pragnął odnaleźć swoje miejsce w świecie. Na co dzień wszyscy starali się o wzrost duchowy poprzez uczestnictwo w Eucharystii i spotkania w małych grupach, wyprawy, zdobywanie szczytów i podziwianie piękna stworzenia.

Oaza Nowej Drogi III st. I t. 2015 w Rzepedzi liczyła 64 osoby. Rekolekcje prowadziło dwóch moderatorów: ks. Łukasz Świątoniowski i ks. Łukasz Lewkowicz. Wspomagali ich kleryk Mateusz i siostra Sebastiana oraz 7 animatorów.

joomla fanbox module joomla
facebook like box joomla
facebook likebox joomla module