Rekolekcje przed bierzmowaniem

W dniach 8 – 10. czerwca 2018 r. zostały przeprowadzone rekolekcje przed sakramentem bierzmowania dla młodzieży z parafii Tyrawa Wołoska. Nauki rekolekcyjne głosił ks. Janusz Łuc - dyrektor Domu, pracę w małej grupie dzielenia podjęli animatorzy Ruchu Światło–Życie. Dziękujemy Duszpasterzom i Rodzicom młodzieży za troskę i zorganizowanie tego czasu.

Rekolekcje patriotyczne „Skąd nasz ród” 2018

Warto było zatrzymać czas, aby w trzech darowanych dniach, 19 - 21 października 2018 roku, odbyć szkołę dorosłego patriotyzmu. Pomogły w tym rekolekcje tematyczne „Skąd nasz ród”, zorganizowane w Rzepedzi, archidiecezji przemyskiej, w obecnym szczególnym roku. To jedno ze zobowiązań – wobec rodziny, Ojczyzny, aby przykładem ukorzenić najbliższych, także własnej modlitwy o pokój – wzorem słów Psalmu 122 z Namiotu Spotkania w pierwszym dniu: „Proście o pokój dla Jeruzalem, niech zażywają pokoju ci, którzy ciebie miłują”. Przewodnikiem duchowym rekolekcji był ks. prałat Stanisław Czenczek, odpowiedzialnymi za organizację Halina i Czesław Zaforemscy, a niestrudzoną oprawę muzyczną zapewniła Kasia Wermińska. Bliskości Pana doświadczyliśmy codziennie w Mszach Św. oraz kazaniu, dodatkowo w sobotniej i niedzielnej jutrzni. Wygłoszone konferencje wywołały emocje. Słuchaliśmy o postawie ks. Franciszka Blachnickiego, patriotyzmie, o znajomości swoich korzeni rodowych oraz wychowaniu w tym duchu naszej rodziny, aby ciągłość pokoleń przekazywać następcom. Tematy spotkały się z ożywioną dyskusją w grupach, ukazując nasz obowiązek nie na chwilę, ale dla przyszłości, jako postawę obywatela, wychowawcy, rodzica, aby zaspokoić także ciekawość młodych, którzy o to zapytają. To szacunek dla wszelkich pamiątek, domowych opowieści – przekaźników historii, to potrzeba duchowa.
Zorganizowany został także wyjazd do Komańczy, do Klasztoru s. Nazaretanek, połączony ze zwiedzaniem miejsca internowania ks. prymasa Stefana Wyszyńskiego w latach 1953-54. Dopełnieniem był sobotni wieczór patriotyczny ze śpiewem pieśni, recytacją wierszy znanych poetów, a także jednej z uczestniczek oraz polonez, taniec-ostoja polskości.
„Jaka nasza rodzina, taka przyszłość i tożsamość narodowa”. Z tym rekolekcyjnym przykazaniem wyjechaliśmy do domów.
Maria i Leszek

Oaza Nowego Życia II st. II t. 2018

W czasie wakacji, w terminie od 17 lipca do 2 sierpnia 2018 roku w Domu Rekolekcyjnym w Rzepedzi odbywały się rekolekcje Oazy Nowego Życia II st. dla młodzieży po pierwszej klasie szkoły średniej. Rekolekcje prowadzili ks. Władysław Hajduk i ks. Michał Zebzda.
 Liturgia stanowiła dla nas centrum każdego dnia. Przez zrozumienie i pogłębianie świadomości dotyczącej sakramentów podczas każdej liturgii doświadczaliśmy spotkania z osobowym Bogiem. To dzięki naszemu udziałowi w życiu sakramentalnym zapragnęliśmy, aby liturgia, którą przeżywamy na co dzień, czy to w czasie rekolekcji czy u siebie w parafiach była coraz piękniejsza dzięki naszemu zaangażowaniu.
Ponadto czas rekolekcji to było również czas zawiązywania i pogłębiania przyjaźni z ludźmi pochodzących z różnych części naszej diecezji. Dzięki Wspólnocie jakiej doświadczaliśmy każdego dnia, mogliśmy spokojniej wrócić do naszych domów ze świadomością, że Pan Jezus, którego wcześniej wybraliśmy na Pana naszej codzienności, posyła nam drugiego człowieka do życia we Wspólnocie.

Oaza Nowej Drogi II st. I t. 2018

I turnus Oazy Nowej Drogi 2st odbył się w dniach 29. 06. – 15. 07 2018. w Domu Rekolekcyjnym w Rzepedzi. Nasza wspólnota składała się z 69 uczestników, animatorów, kleryków- Grzegorza i Pawła oraz dwóch wspaniałych moderatorów - księdza Mateusza Rutkowskiego i księdza Sławomira Hadama. Podczas naszych pieszych wycieczek odwiedziliśmy Komańczę, Duklę, Szczawne oraz wyszliśmy na szczyt Suliły. Nasz codzienny śpiew uświetniało 7 gitar, 3 flety poprzeczne, ukulele, klarnet i dwie pary skrzypiec. Nasza piosenka oazy „Błogosław duszo moja Pana" to energiczny hymn chrześcijanina, który swoją radość czerpie z Ewangelii i chce wyśpiewać chwałę Boga. Przyświecał nam cytat z Ewangelii św. Mateusza „Wy jesteście solą ziemi lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić". Dzięki zdobytej na wyprawach kondycji możemy z łatwością iść w świat i głosić Królestwo Niebieskie. Swój „smak" utrzymywaliśmy dzięki codziennej Eucharystii, rozważaniu Słowa Bożego oraz adoracjom Najświętszego Sakramentu. 

Oaza Dzieci Bożych II st. I t. 2018

Alleluja!
Podczas I turnusu przeżywaliśmy Oazę Dzieci Bożych II stopnia w Rzepedzi. W naszych rekolekcjach towarzyszyli nam ks. Maciej i ks. Grzegorz wspomagani przez trzech kleryków i jedenastu animatorów. Każdego dnia wzrastaliśmy w wierze, pogłębiając ją przez uczestnictwo w codziennej Eucharystii i Namiocie Spotkania. Doskonaliliśmy swoje umiejętności zdobywając różne sprawności, na wzór ziarna, które zasialiśmy pierwszego dnia rekolekcji i codziennie pielęgnowaliśmy jego wzrost.
W czasie naszej oazy wędrowaliśmy również po bieszczadzkich szlakach. Odwiedziliśmy cerkiew prawosławną w Turzańsku oraz greckokatolicką w Komańczy. W czasie pieszych wędrówek lepiej poznawaliśmy się nawzajem, dzięki czemu mogliśmy bardziej zrozumieć potrzeby drugiego człowieka.  Celebracja, w czasie której dokonano symbolicznego obmycia nóg, pokazała nam drogę, którą mamy kroczyć, by stawać się na wzór Miłosiernego Chrystusa Sługi.
Rekolekcje odbyły się w dniach 29. 06. – 15. 07. 2018 roku.
Chwała Panu!

joomla fanbox module joomla
facebook like box joomla
facebook likebox joomla module