Rekolekcje dla młodzieży

W dniach 26-28 września 2014 r, zorganizowano rekolekcje dla młodzieży klas pierwszych i drugich z parafii Grabownica. Słowo Boże głosił ks. Janusz Łuc. Posługę w małej grupie dzielenia podjęli animatorzy z Ruchu Światło-Życie: Ania, Karolina, Karol, Bartek, Krystian, Filip. Młodzież odznaczała się kulturą, chętną współpracą w grupie, świetną zabawą na pogodnym wieczorze i dyskotece. Polecamy ich Bożej opiece i modlitwie Kościoła.

Wyjazd integracyjny Liceum Sióstr Prezentek

W dniach 16-17 września 2014 r. w Domu Rekolekcyjnym w Rzepedzi został zorganizowany wyjazd integracyjny młodzieży pierwszych klas Liceum Sióstr Prezentek z Rzeszowa.

Rekolekcje dla narzeczonych

Kolejny cykl katechez przedmałżeńskich został zorganizowany w Domu Rekolekcyjnym w Rzepedzi w dniach 12-14 września 2014 roku. Narzeczeni mieli możność skorzystać z szeregu zajęć przygotowujących do zawarcia sakramentu małżeństwa i wzorowego życia w małżeństwie i rodzinie. Wszystkim uczestnikom życzymy Bożego błogosławieństwa.

Rekolekcje dla młodzieży

Dnia 5 września 2014 r. do Domu Rekolekcyjnego w Rzepedzi przybyła młodzież z parafii Przysietnica. Rekolekcje poprowadzili księża wikariusze Marek Duda i Ryszard Krempowicz z tamtejszej miejscowości oraz grupa animatorów Ruchu Apostolstwa Młodzieży: Justyna, Karolina, Marcelina, Faustyna, Marlena i Grzesiek.

Głównym tematem rekolekcji była wspólnota. Przez ten czas młodzież pogłębiała swoją wiarę i jeszcze bardziej integrowała się ze sobą, by lepiej przeżyć nowy rok formacyjny. Nie zabrakło wspólnych zabaw, śpiewu, pracy w grupach dzielenia i modlitwy. Uczestnicy zakończyli rekolekcje w niedzielę 7 września 2014 Mszą świętą i wspólnym obiadem. Ufamy, że przeżyty tutaj czas zaowocuje większym zaangażowaniem młodzieży w posłudze dla parafii i własnym rozwojem duchowym.

an. Marlena

Oaza Dzieci Bożych I st. 3 t.

Swoje rekolekcje - Oazę Dzieci Bożych I st. przeżywaliśmy w Rzepedzi w turnusie 3 - w pierwszej połowie sierpnia. W naszym turnusie brało udział sześćdziesięciu uczestników. Były to dzieci od ósmego do dwunastego roku życia. Głownie pochodziły z diecezji przemyskiej, lecz były także dzieci z innych rejonów naszego kraju. Dwóch uczestników przybyło do nas aż z Londynu. Opiekowała się nimi dwunastoosobowa kadra złożona z ks. Mateusza Berdechowskiego, Wujka i Cioci oraz z dziewięciu animatorów i asystentów.

Program rekolekcji opierał się na trzech filarach: Miłość, Posłuszeństwo i Czystość. Zwracaliśmy mocno uwagę na budowę postawy patriotycznej wśród dzieci. Codziennie na modlitwach porannych odśpiewywaliśmy przy obecności flagi polskiej hymn naszego kraju. Aby nauczyć dzieci miłości do stworzenia Bożego otaczającej nas przyrody wyruszaliśmy na częste piesze wędrówki. Podczas nich mogliśmy podziwiać krajobrazy otaczające Rzepedź. Dzieci były pod wrażeniem piękna bieszczadzkich szczytów. Przez piętnaście dni rekolekcji pracowaliśmy nad naszą relacją z Bogiem. Staraliśmy się pogłębiać każdego dnia naszą miłość do Stwórcy i zacząć się budować nasze życie na chrześcijańskich fundamentach.

joomla fanbox module joomla
facebook like box joomla
facebook likebox joomla module