Oaza Nowej Drogi I st. 2 turnus

Alleluja! Wakacyjne rekolekcje Ruchu Światło–Życie - Oaza Nowej Drogi I stopnia w drugim turnusie miała miejsce w Domu Rekolekcyjnym w Rzepedzi w dniach 18 lipca - 03 sierpnia 2012 r. Rekolekcje prowadzili Moderatorzy: ks. Mateusz Rutkowski i ks. Bożydar Sztank. Diakonia posługująca liczyła 14 osób, w tym jeden kleryk. Rekolekcje przeżywało 50 uczestników w wieku gimnazjalnym.

Celem naszych rekolekcji było budowanie wspólnoty, pogłębianie relacji z Bogiem i odkrywanie zadań Nowego Człowieka we współczesnym świecie. Każdy dzień stawał się kolejnym krokiem zbliżającym nas do Boga i drugiego człowieka, poprzez codzienne modlitwy, spotkania w grupach, wyprawy, konferencje, a nade wszystko wspólną Eucharystię. W centrum naszej wspólnoty od początku stał Jezus, co doskonale przedstawiał proporzec stworzony przez każdego z nas, jako deklaracja postawienia Chrystusa na pierwszym miejscu w naszym życiu. Symboliczne odciśnięcie dłoni na sercu Jezusa stało się początkiem Nowej Drogi i zaproszeniem do kroczenia śladami Pana. Jezus jest naszą Drogą prowadzącą do Ojca – dobrego Taty, który jest naszym Panem, o czym z dumą świadczymy nosząc koszulki z hasłem: Mój Tata jest Panem świata! Chwała Panu za ten błogosławiony czas rekolekcji i za liczne owoce, które zasiane w naszym sercach!

Oaza Nowego Życia II st. 2 turnus

Jesteśmy wspólnotą „w drodze”, jak Kościół pielgrzymujący. Tematyka drugiego stopnia Oazy Nowego Życia odsłania Tajemnicę wychodzenia człowieka z niewoli grzechu do wolności według Bożego obrazu. To nieustanne obumieranie i zmartwychwstawanie dzięki mocy Chrystusa, który jest naszą Paschą, Źródłem siły i nadziei.

Naród Wybrany, czyli nasza wspólnota, liczy pięćdziesiąt dwoje wędrowców. Także wielkie mnóstwo cudzoziemców – tj. ośmioro studentów, razem z Izraelem wyrwało się z jarzma niewoli. Naszej wędrówce, wśród udręk pustyni, przewodzi Mojżesz [ks. Janusz Klamut], który wiarą odpowiedział na wezwanie Jahwe i wyprowadził naród Izraela z Egiptu. Pomocą służył mu wymowny Aaron [ks. Piotr Stefański]. Dziesięciu Animatorów, na wzór starszych Izraela, odpowiada za sądzenie krnąbrnego i buntowniczego narodu. Symbolem naszej wspólnoty jest namiot. Wyraża on obecność Jahwe wśród nas. Do niego kierujemy nasze stopy, by rozmawiać z Bogiem twarzą w twarz. Pierwsza ściana ukazuje znak tegorocznej Oazy Żywego Kościoła. Widoczne postacie symbolizują wędrówkę ludu wybranego. Podążając drogą charyzmatu Światło–Życie, zbliżamy się do Jezusa, który jest nowym Mojżeszem. Druga ściana Namiotu odsłania prawdę o dobroci Boga. Wobec wołania wędrowców nie pozostaje obojętny. Obdarza swoich wybrańców wodą, która jest źródłem nowego życia. Przepiórki symbolizują pokarm dla ciała, a manna zapowiada pokarm eucharystyczny. Trzecia ściana obrazuje ostateczne przejście z niewoli grzechu do życia w pełnej wolności. Dokona się ona w Dniu Ostatecznym. Wówczas wszyscy odkryją tajemnicę Krzyża Jezusa, na którym dokonał zbawienia całego świata. Otwarta ściana namiotu stanowi zaproszenie do osobistego spotkania z Bogiem. Wspólnota Kościoła zgromadzonego wokół Słowa i Sakramentów to namiot otwarty dla każdego. W Nim możemy spotkać chwałę Jahwe. Pieśń naszej wspólnoty towarzyszy nam podczas drogi przez pustynię, na której czyha wiele niebezpieczeństw i słychać często dzikie odgłosy…

Oaza Nowej Drogi II st 1 turnus

Jesteśmy Oazą Nowej Drogi drugiego stopnia z Rzepedzi. Nasza wspólnota liczy 84 osoby. Moderatorami są ks. Jan Łamasz i ks. Janusz Łuc. Pomagają im: kleryk Tomasz oraz 10 animatorów. Na naszej oazie każdego dnia odkrywamy na nowo kolejne tajemnice różańcowe. Podczas wspólnych spotkań poznajemy samych siebie i uczymy się relacji z drugim człowiekiem. Obecność Boga dostrzegamy w przeżywanych sakramentach, w osobistej modlitwie podczas Namiotu Spotkania i w czasie pieszych wędrówek: do Komańczy, do Greckokatolickiej Cerkwi w Rzepedzi nad Jeziorka Duszatyńskie oraz podczas zwiedzania sanockiego Skansenu. Tematyka ostatnich dni rekolekcji uświadomiła nam, że każdy z nas jest apostołem Chrystusa wezwanym do ewangelizacji. Żyjąc w dobie Internetu dobrze wiemy, iż dzisiejsza młodzież korzysta z wielu różnych portali społecznościowych. Są one niejednokrotnie sposobnością do dawania świadectwa i dzielenia się wiarą w Jezusa przez ludzi młodych. Dlatego nasz proporzec nawiązuje do facebook’a, a na naszych koszulkach umieściliśmy post „Jesus saved my life”, co znaczy „Jezus uratował moje życie”. Jesteśmy wdzięczni Panu Bogu za czas przeżywanych rekolekcji oraz wszystkie duchowe dary, którymi nas obdarza. Chwała Panu!

Oaza Nowego Życia II st. 1 turnus

W dniach 30 czerwca - 17 lipca 2012 w Domu Rekolekcyjnym w Rzepedzi odbyła się Oaza Nowego Życia drugiego stopnia, poprowadzona przez ks. Michała Czelnego i ks. Piotra Piskorza wraz z diakonią, w której znajdowały się następujące osoby: siostra Maria i siostra Pia, kleryk Sebastian, kleryk Piotr i kleryk Tomasz, a jednocześnie nasz sympatyczny muzyczny, pomagający animatorce Oli Bigas oraz animatorzy: Katarzyna Momola, Marzena Mroczka, Anna Klimek, Justyna Ulma, Katarzyna Kabala, Marcin Halerz, Przemysław Mierzwiński, Adrian Poterek, Piotr Czerwonka i Piotr Iwanko.

Już drugiego dnia swoją obecnością zaszczycił nas ks. biskup Adam Szal, który udzielił nam błogosławieństwa na dalszy czas rekolekcji. Kolejno w trzecim dniu zawitał do nas ks. biskup Marian Rojek, zaś czwartego dnia przywitaliśmy ks. arcybiskupa Józefa Michalika. Dzięki tym miłym wizytom mieliśmy okazję usłyszeć wiele mądrych i ciepłych słów, oraz otrzymaliśmy kilka cennych wskazówek życiowych. Jako, że w ciągu piętnastu dni rozważaliśmy Słowo Boże z Księgi Wyjścia, przybraliśmy charakter Izraelitów, idących ku Ziemi Obiecanej. Bardzo ważna była dla nas Droga Krzyżowa, Pascha i przejście przez symboliczne Morze Czerwone, oraz Sakrament Pojednania. Przeżyliśmy również wiele sympatycznych chwil ewangelizując turystów w Kolejce Wąskotorowej na trasie Majdan-Cisna oraz na wyprawie w góry.

Trzynasty dzień spędziliśmy bardzo aktywnie. Na początek wyruszyliśmy do Krosna, by zjednoczyć się z innymi wspólnotami, następnie przybyliśmy do Miejsca Piastowego, w którym znajduje się Sanktuarium św. Michała Archanioła i bł. Bronisława Markiewicza. Wieczorem odwiedziliśmy siostry Nazaretanki w Komańczy, by poznać historię życia kard. Stefana Wyszyńskiego związaną z tym miejscem. Obecność Boga wśród nas była stale widoczna, gdyż obdarzał nas siłą, radością i pokojem oraz wspaniałą pogodą. Za czas przeżytych rekolekcji - Chwała Panu.

Rekolekcje przed bierzmowaniem

Doświadczyć Jezusa, uwierzyć w Jego moc, pozwolić, by Duch święty prowadził przez życie – to pragnienie ludzi chcących wzrastać w wierze. Do wejścia na drogę osobistego praktykowania wiary została zaproszona młodzież z parafii Grabownica. W dniach 22-24 czerwca 2012 przeżyli swoje rekolekcje przed sakramentem bierzmowania. Młodzież zorganizował katecheta ks. Zbigniew Kurko, z grupą animatorów z Ustrzyk Dolnych, Jarosławia, Adamówki, Brzozowa, Bukowska. Konferencje wygłosił ks. Janusz Łuc.

joomla fanbox module joomla
facebook like box joomla
facebook likebox joomla module