Rekolekcje przed bierzmowaniem

W dniach od 30 września – 2 października 2016 r. młodzież z Parafii Komańcza, Nowy Łupków Wisłok Wielki i Rzepedź brała udział w trzydniowych rekolekcjach ewangelizacyjnych w Domu Rekolekcyjnym w Rzepedzi. Posługę głoszenia Słowa Bożego podjął ks. Janusz Łuc, animowaniem prac w grupie animatorzy: Ewa, Faustyna, Joanna, Maria, Ania, Kasia i Filip. Bogu niech będą dzięki za to szczególne doświadczenie, za modlitwę i przemianę serc.

Rekolekcje dla narzeczonych

 

W dniach od 9-11 września 2016 r. w Domu Rekolekcyjnym w Rzepedzi została przeprowadzona katecheza przedmałżeńska.  Różnorodność zagadnień życia małżeńskiego przedstawili Lekarze, Doradcy Rodzinni, Psycholodzy i Kapłan. Narzeczonych polecamy Bożej opatrzności i opiece Maryi.

Oaza Nowego Życia i Oaza Dzieci Bożych - II t. 2016

 

Oaza Nowego Życia i Oaza Dzieci Bożych 

- II t. 2016

Oaza Nowej Drogi III st. 2016

Jesteśmy Oazą Nowej Drogi III stopnia, która swoje rekolekcje przeżywa w Rzepedzi. Nasza wspólnota to 77 osób, w tym 61 uczestników i diakonia licząca 16 osób na czele z klerykiem Łukaszem, siostrą Justyną oraz księdzem moderatorem Piotrem Filem.
Treść rozważań rekolekcyjnych na naszej oazie koncentruje się wokół tematu chrześcijańskiej wspólnoty. To w niej możemy doświadczać obecności żywego Boga, który objawia się w drugim człowieku. We wspólnocie uczymy się ofiarności i wrażliwości na potrzeby innych, mieliśmy do tego okazję podczas wielu wypraw w trakcie oazy.
Wspólnota pomaga również odkrywać nam prawdę o sobie. W dziewiątym dniu miał miejsce szczyt naszych rekolekcji – nabożeństwo wieczorne, które podsumowywało dotychczasowe rozważania i przygotowało do wspólnotowej celebracji Sakramentu Pokuty i Pojednania.
Nasz proporzec przedstawia splecione ręce, które symbolizują, że tylko wspólnota silna i ściśle ze sobą złączona jest w stanie stać się prawdziwym ośrodkiem rozwoju życia chrześcijańskiego.
Jako nowa wspólnota chcemy dawać współczesnemu człowiekowi świadectwo, że prawdziwa mądrość pochodzi od ukrzyżowanego Pana, o czym mówi nasza piosenka oazy: „Nie mądrość świata tego”.

Oaza Nowej Drogi II st. 2016

Jesteśmy Oazą Nowej Drogi II stopnia z Rzepedzi. Nasza wspólnota jest ogromna. Liczy około 150 osób, ponieważ budynek i jedzenie dzielimy z naszymi starszymi o rok przyjaciółmi. Opiekują się nami księża: Mateusz i Piotr, kleryk Arek i dziesięć animatorek i dwóch animatorów. Od 1 lipca przeżywamy rekolekcje, skupiając się na relacjach z Bogiem i drugim człowiekiem.

Tutaj pragniemy nawiązać do naszych koszulek. Przedstawiają one, że jesteśmy ludźmi czynu i miłosierdzia, którym jest przebaczenie. Hasło na przodzie koszulki pochodzi z kart Ewangelii wg. Św. Mateusza, kiedy to Jezus wskazał nam, abyśmy nie siedem, a siedemdziesiąt siedem razy, czyli zawsze, przebaczali każdemu bliźniemu. Na odwrocie koszulki widnieje miejsce, stopień i czas rekolekcji.

Nasz proporzec prezentuje uczynki miłosierdzia wobec ciała, czyli: 1.Głodnych nakarmić. 2. Spragnionych napoić. 3. Nagich przyodziać. 4. Podróżnych w dom przyjąć. 5. Więźniów pocieszać. 6. Chorych nawiedzać. 7. Umarłych pogrzebać. Uczymy się je wypełniać poprzez codzienną Ewangeliczną Rewizję Życia, opartą na Słowie Bożym. Wszyscy staramy się pięknie śpiewać, bo jak powiadał św. Augustyn „kto śpiewa, ten dwa razy się modli”. Podczas gdy śpiewamy, towarzyszy nam mnóstwo instrumentów, więc wykonujemy każdą pieśń bardzo starannie. Nasza piosenka nosi tytuł: „Obmyj mnie”

joomla fanbox module joomla
facebook like box joomla
facebook likebox joomla module