Rekolekcje dla młodzieży

Dobre przygotowanie na przyjęcie daru Ducha Świętego świadczy o dużej odpowiedzialności młodego człowieka za swój rozwój duchowy. Rekolekcje przed bierzmowaniem stają się coraz częstszą formą przygotowań do tego sakramentu. Choć młodzież przyjeżdża z różnym nastawieniem, to warto ich cenić za odwagę. Budowanie na Jezusie wymaga odwagi i konkretnej decyzji woli. Tak więc przyjęcie Jezusa jako jedynego Pana i Zbawiciela to ważny wybór życiowy. Argumentacja wiary: bo mama i tato tak mnie wychowali, bądź: taki jest mój obowiązek, nie wystarcza. Wejście w prawdziwą i głęboka relacje z Osobą Jezusa czyni religie autentyczną, wychodzącą naprzeciw oczekiwań człowieka. Z takich doświadczeń wiary skorzystała młodzież parafii Lesko, w Domu Rekolekcyjnym w Rzepedzi w dniach 5–7 maja 2017 r. Ćwiczenia duchowe prowadził ks. Janusz Łuc, opiekę nad młodzieżą sprawował ks. Leszek Gocek, rodzice oraz animatorzy.

Rekolekcje dla narzeczonych

Kościół ogarnia troską każdego człowieka. Szczególne wyzwanie stawia przed narzeczonymi, przygotowującymi się do sakramentu małżeństwa. Zaprasza młodych ludzi, aby do tego sakramentu przygotowali się odpowiedzialnie. Temu zadaniu miała sprostać katecheza przedmałżeńska zorganizowana w dniach 3-5 marca 2017 r. w Domu Rekolekcyjnym w Rzepedzi. Przygotowanie duchowe przeprowadził ks. Janusz Łuc, pozostałe dziedziny życia małżeńskiego przedstawiali uformowani małżonkowie.

Oaza Nowej Drogi II st. II t. 2017

Jesteśmy Oazą Nowej Drogi II stopnia z Rzepedzi. Rekolekcje zostały przeprowadzone w dniach 15–31 lipiec 2017 roku. Na nowej drodze, którą staramy się iść, prowadzą nas ks. Grzegorz i ks. Maciej, wspomagani przez dk. Arkadiusza, s. Norbertę i dziecięciu animatorów. W czasie oazy poznawaliśmy prawdę o naszych relacjach z Bogiem i drugim człowiekiem, pogłębiając je w świetle Bożego słowa. Naszą nową drogę przeżywaliśmy także poprzez liczne wędrówki po bieszczadzkich szlakach. Oaza pozwoliła nam przez przeżycie sakramentu pojednania odnowić wszystkie nasze relacje, zaś dar nowego życia, wypływający ze Zmartwychwstania Chrystusa, wzywa nas, abyśmy stali się sługami na wzór Chrystusa–Sługi, który podczas ostatniej wieczerzy wstał, aby umyć nogi swoim uczniom i w ten sposób dać nam przykład do naśladowania. Chcemy na wzór Sługi Niepokalanej ks. Franciszka Blachnickiego, posłuszni wezwaniu Ojca Świętego Franciszka, wstać z kanapy wygodnego życia i wszystkim, których spotkamy na naszej drodze, głosić Ewangelię o Jezusie, naszym Zbawicielu.

Oaza Nowego Życia II st. II t. 2017

Jesteśmy Oazą Nowego Życia II stopnia, która przeżywa swoje skupienie rekolekcyjne w Rzepedzi. Nasza wspólnota liczy czterdziestu dwóch uczestników, nad którymi duchową pieczę sprawują księża moderatorzy: ks. Władysław Hajduk i ks. Michał Zebzda. W czasie naszych rekolekcji posługę w diakonii podjęło jedenastu animatorów oraz kleryk. Tematem przewodnim naszych refleksji była tajemnica Exodusu Izraela do Ziemi Obiecanej, która staje się typem i zapowiedzią zbawczej Paschy Jezusa Chrystusa. Specyfikę Oazy Nowego Życia II stopnia wyraża hasło Liturgia, dlatego w czasie szkoły liturgicznej uczyliśmy się głębszego jej przeżywania poprzez poprawną posługę oraz pełniejsze uczestnictwo.

Oaza Nowej Drogi II st. I t. 2017

Oaza Nowej Drogi II stopnia w I turnusie przeżywała swoje rekolekcje w malowniczej Rzepedzi w dniach od 27 czerwca do 13 lipca 2017. Wspólnotą opiekowało się dwóch pasterzy - ks. Mateusz Rutkowski i ks. Damian Rokosz, oraz kleryk Grzegorz. Posługi w małej grupie dzielenia podjęło się dziesięć animatorek i jeden animator. Podczas rekolekcji, uczestnicy otwierali się na Słowo Boże, uczestniczyli w sakramentach św., dzielili się swoimi doświadczeniami z rówieśnikami na wspólnych spotkaniach z animatorem.

joomla fanbox module joomla
facebook like box joomla
facebook likebox joomla module