5-7 lutego 2016

W dniach 5-7 lutego 2016 roku zostały przeprowadzone rekolekcje dla klas trzecich gimnazjum z Zapałowa i Hłudna. Rekolekcje były przygotowane dla młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania. Uczniowie z entuzjazmem przyjmowali głoszone Słowo Boże, współpracowali w małych grupach dzielenia, wspólnie bawili się podczas pogodnego wieczoru. Rekolekcje prowadził ks. Janusz Łuc przy pomocy animatorów. Sprawami organizacyjnymi zajął się katecheta młodzieży ks. Robert Rakoczy.

25-30 stycznia 2016

W dniach 25-30 stycznia 2016 w Domu Rekolekcyjnym w Rzepedzi odbyły się rekolekcje rodzinne pod hasłem „Na nartach z Panem Bogiem”. Uczestnikami rekolekcji byli parafianie św. Jana Chrzciciela i św. Jadwigi Królowej w Kielcach. Duchową pieczę sprawowali ks. Paweł Samiczak i ks. Piotr Grabarz.

Ferie zimowe stały się okazją do wspólnej dobrej zabawy jak również do wzrostu duchowego. Czas spędzony na stoku w Karlikowie, świetna zabawa na basenie i lodowisku oraz pogodne wieczorki zintegrowały wszystkich uczestników. Animatorzy prowadzili ciekawe zajęcia dla najmłodszych. W rozkładzie dnia był czas na modlitwę - codzienną Eucharystie, Koronkę do Miłosierdzia Bożego oraz modlitwę indywidualną. Na konferencjach poruszano tematykę miłości Bożej, grzechu i zbawienia, uzdrowienia i uwolnienia, Eucharystii i Chrztu Świętego.

Wszystkim tym którzy chcą wzmocnić relacje rodzinne polecamy taką formę wypoczynku. To był dobry, piękny i pożyteczny czas. Chwała Panu!

Rekolekcje dla narzeczonych

W dniach 11-13 grudnia 2015 r. została przeprowadzona Katecheza przedmałżeńska. Narzeczeni korzystali z fachowości i doświadczenia prelegentów. Podejmowane sprawy małżeństwa i rodziny, był poparte świadectwem życia małżeńskiego. Ożywione zaangażowanie uczestników świadczyło o dobrym podejściu do przekazywanych treści. Konferencje z duchowości małżeństwa i rodziny prowadził ks. Janusz Łuc – Dyrektor Domu

Rekolekcje „Dialog w małżeństwie i rodzinie”

 „Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia” (Flp 4,13)
Adwent to czas radosnego oczekiwania na przyjście Pana Jezusa na świat. Ten piękny czas chcieliśmy rozpocząć mocnym akcentem. Okazją do tego stał się udział w rekolekcjach „Dialog w małżeństwie i rodzinie”, które odbyły się w dniach 27-29 listopada 2015 roku w Domu Rekolekcyjnym w Rzepedzi. Rekolekcje zostały zorganizowane przez Kręgi Domowego Kościoła z rejonów: Sanok oraz Lesko. Były one poprowadzone przez ks. Moderatora Marka Zajdla i parę małżeńską Beatę i Andrzeja Guzik. W rekolekcjach tych uczestniczyło ok. 220 osób głównie z terenu Archidiecezji Przemyskiej, a przede wszystkim z okolic Sanoka i Leska. W tym miejscu należy podkreślić wkład naszych par rejonowych Gieni i Zbigniewa Kopczyńskich oraz Bogusi i Andrzeja Pałysów, ks. Janusza Łuca, Dyrektora Domu Rekolekcyjnego w Rzepedzi, diakonii młodzieżowej, przez których pomimo tak dużej liczby uczestników wszystko było perfekcyjnie przygotowane i przebiegało we właściwym toku, dzięki czemu my również jako para małżeńska mogliśmy owocnie przeżyć ten czas.

Czytaj więcej: Rekolekcje „Dialog w małżeństwie i rodzinie” 

Rekolekcje dla bierzmowanych

Dar Ducha Świętego jest udzielany darmo wszystkim, którzy Go pragną. Najmilszy Gość duszy człowieka wchodzi do serca, gdy jest zaproszony i oczekiwany. Dusza ustawiona przez modlitwę oczekuje darów, z którymi On przychodzi. Nie da się nikogo zmusić do przyjęcia bierzmowania, a gdy ktoś przygotowywał się tylko formalnie lub aby w przyszłości nie mieć kłopotów, to sakrament stanie się bezowocny a uroczystość zwykłą formalnością.

Z Daru Ducha Świętego zapragnęli skorzystać gimnazjaliści z parafii Turze Pole, Malinówka, Sanok Dąbrówka i Cisna, którzy w Domu Rekolekcyjnym w Rzepedzi w dniach 20–22 listopada 2015 r. przeżywali swoje rekolekcje. Młodzi zostali zmobilizowani do przeżycia rekolekcji przez swoich duszpasterzy, zaś prowadził je ks. Janusz Łuc wraz z animatorami.

joomla fanbox module joomla
facebook like box joomla
facebook likebox joomla module