Oaza Nowej Drogi III st. 2016

Jesteśmy Oazą Nowej Drogi III stopnia, która swoje rekolekcje przeżywa w Rzepedzi. Nasza wspólnota to 77 osób, w tym 61 uczestników i diakonia licząca 16 osób na czele z klerykiem Łukaszem, siostrą Justyną oraz księdzem moderatorem Piotrem Filem.
Treść rozważań rekolekcyjnych na naszej oazie koncentruje się wokół tematu chrześcijańskiej wspólnoty. To w niej możemy doświadczać obecności żywego Boga, który objawia się w drugim człowieku. We wspólnocie uczymy się ofiarności i wrażliwości na potrzeby innych, mieliśmy do tego okazję podczas wielu wypraw w trakcie oazy.
Wspólnota pomaga również odkrywać nam prawdę o sobie. W dziewiątym dniu miał miejsce szczyt naszych rekolekcji – nabożeństwo wieczorne, które podsumowywało dotychczasowe rozważania i przygotowało do wspólnotowej celebracji Sakramentu Pokuty i Pojednania.
Nasz proporzec przedstawia splecione ręce, które symbolizują, że tylko wspólnota silna i ściśle ze sobą złączona jest w stanie stać się prawdziwym ośrodkiem rozwoju życia chrześcijańskiego.
Jako nowa wspólnota chcemy dawać współczesnemu człowiekowi świadectwo, że prawdziwa mądrość pochodzi od ukrzyżowanego Pana, o czym mówi nasza piosenka oazy: „Nie mądrość świata tego”.

Oaza Nowej Drogi II st. 2016

Jesteśmy Oazą Nowej Drogi II stopnia z Rzepedzi. Nasza wspólnota jest ogromna. Liczy około 150 osób, ponieważ budynek i jedzenie dzielimy z naszymi starszymi o rok przyjaciółmi. Opiekują się nami księża: Mateusz i Piotr, kleryk Arek i dziesięć animatorek i dwóch animatorów. Od 1 lipca przeżywamy rekolekcje, skupiając się na relacjach z Bogiem i drugim człowiekiem.

Tutaj pragniemy nawiązać do naszych koszulek. Przedstawiają one, że jesteśmy ludźmi czynu i miłosierdzia, którym jest przebaczenie. Hasło na przodzie koszulki pochodzi z kart Ewangelii wg. Św. Mateusza, kiedy to Jezus wskazał nam, abyśmy nie siedem, a siedemdziesiąt siedem razy, czyli zawsze, przebaczali każdemu bliźniemu. Na odwrocie koszulki widnieje miejsce, stopień i czas rekolekcji.

Nasz proporzec prezentuje uczynki miłosierdzia wobec ciała, czyli: 1.Głodnych nakarmić. 2. Spragnionych napoić. 3. Nagich przyodziać. 4. Podróżnych w dom przyjąć. 5. Więźniów pocieszać. 6. Chorych nawiedzać. 7. Umarłych pogrzebać. Uczymy się je wypełniać poprzez codzienną Ewangeliczną Rewizję Życia, opartą na Słowie Bożym. Wszyscy staramy się pięknie śpiewać, bo jak powiadał św. Augustyn „kto śpiewa, ten dwa razy się modli”. Podczas gdy śpiewamy, towarzyszy nam mnóstwo instrumentów, więc wykonujemy każdą pieśń bardzo starannie. Nasza piosenka nosi tytuł: „Obmyj mnie”

Oaza Rekolekcyjna Animatorów Ewangelizacji 2016

W dniach 29 kwietnia – 3 maja 2016 w Domu Rekolekcyjnym w Rzepedzi odbyła się Oaza Rekolekcyjna Animatorów Ewangelizacji stopnia I i II. Uczestniczyło w niej łącznie 91 osób (52 st. I i 39 st. II). Zajęcia formacyjne prowadzili ks. Marcin Koperski (moderator Diecezjalnej Diakonii Ewangelizacji) oraz ks. Janusz Krygowski, towarzyszyli im animatorzy Mateusz, Magdalena, Monika, Maciej, Dawid i Kinga.

Czas wypełniała wspólna i osobista modlitwa, konferencje i zajęcia warsztatowe, na których uczestnicy przygotowywali się do podjęcia działań ewangelizacyjnych indywidualnych (znajomość kerygmatu, dzielenie się świadectwem życia, umiejętność rozmowy na temat wiary) oraz wspólnotowych (animacje, uwielbienie, pantomima, pomnik, plakaty itp.)

Czas przygotowań zakończył się wspólną ewangelizacją na sanockim Rynku.

Rekolekcje przed bierzmowaniem

W dniach 1-3 kwietnia 2016 zostały zorganizowane rekolekcje ewangelizacyjne dla młodzieży gimnazjalnej ze szkół w Uhercach Mineralnych i Głębokiem.  Uczestnicy chętnie podjęli współpracę z animatorami: Damianem, Kacprem, Magdą, Agnieszką, Zuzanną, Izą oraz prowadzącym ks. Januszem. Wspólne słuchanie Słowa Bożego, adoracja Najświętszego Sakramentu, Spowiedź, Eucharystia stworzyły okazję do przyjęcia Jezusa jako jedynego Pana i Zbawiciela i wejścia z Nim w relację Oblubieńczą. Młodzież polecamy łasce Bożej prosząc o obfitość darów Ducha Świętego w dojrzałym życiu chrześcijańskim.

Rekolekcje dla narzeczonych

Pierwsza w tym roku katecheza przedmałżeńska została przeprowadzona w dniach 4-6 marca 2016. Jest ona jednym z etapów przygotowania narzeczonych do zawarcia sakramentu małżeństwa i stworzenia katolickiej rodziny. Zetknięcie ze Słowem Bożym, świadectwem życia małżeńskiego i bogatą wiedzą z zakresu małżeństwa prelegentów, daje możliwość uczestnikom konfrontacji własnych postaw z przedstawianymi treściami. Spotkanie z człowiekiem jest zawsze ubogacające dlatego dziękujemy prelegentom za poświęcony czas i przekazanie fachowej wiedzy z zakresu życia małżeńskiego i rodzinnego.

joomla fanbox module joomla
facebook like box joomla
facebook likebox joomla module