Rekolekcje dla narzeczonych

Kolejny cykl katechez przedmałżeńskich został zorganizowany w Domu Rekolekcyjnym w Rzepedzi w dniach 12-14 września 2014 roku. Narzeczeni mieli możność skorzystać z szeregu zajęć przygotowujących do zawarcia sakramentu małżeństwa i wzorowego życia w małżeństwie i rodzinie. Wszystkim uczestnikom życzymy Bożego błogosławieństwa.

Rekolekcje dla młodzieży

Dnia 5 września 2014 r. do Domu Rekolekcyjnego w Rzepedzi przybyła młodzież z parafii Przysietnica. Rekolekcje poprowadzili księża wikariusze Marek Duda i Ryszard Krempowicz z tamtejszej miejscowości oraz grupa animatorów Ruchu Apostolstwa Młodzieży: Justyna, Karolina, Marcelina, Faustyna, Marlena i Grzesiek.

Głównym tematem rekolekcji była wspólnota. Przez ten czas młodzież pogłębiała swoją wiarę i jeszcze bardziej integrowała się ze sobą, by lepiej przeżyć nowy rok formacyjny. Nie zabrakło wspólnych zabaw, śpiewu, pracy w grupach dzielenia i modlitwy. Uczestnicy zakończyli rekolekcje w niedzielę 7 września 2014 Mszą świętą i wspólnym obiadem. Ufamy, że przeżyty tutaj czas zaowocuje większym zaangażowaniem młodzieży w posłudze dla parafii i własnym rozwojem duchowym.

an. Marlena

Oaza Dzieci Bożych I st. 3 t.

Swoje rekolekcje - Oazę Dzieci Bożych I st. przeżywaliśmy w Rzepedzi w turnusie 3 - w pierwszej połowie sierpnia. W naszym turnusie brało udział sześćdziesięciu uczestników. Były to dzieci od ósmego do dwunastego roku życia. Głownie pochodziły z diecezji przemyskiej, lecz były także dzieci z innych rejonów naszego kraju. Dwóch uczestników przybyło do nas aż z Londynu. Opiekowała się nimi dwunastoosobowa kadra złożona z ks. Mateusza Berdechowskiego, Wujka i Cioci oraz z dziewięciu animatorów i asystentów.

Program rekolekcji opierał się na trzech filarach: Miłość, Posłuszeństwo i Czystość. Zwracaliśmy mocno uwagę na budowę postawy patriotycznej wśród dzieci. Codziennie na modlitwach porannych odśpiewywaliśmy przy obecności flagi polskiej hymn naszego kraju. Aby nauczyć dzieci miłości do stworzenia Bożego otaczającej nas przyrody wyruszaliśmy na częste piesze wędrówki. Podczas nich mogliśmy podziwiać krajobrazy otaczające Rzepedź. Dzieci były pod wrażeniem piękna bieszczadzkich szczytów. Przez piętnaście dni rekolekcji pracowaliśmy nad naszą relacją z Bogiem. Staraliśmy się pogłębiać każdego dnia naszą miłość do Stwórcy i zacząć się budować nasze życie na chrześcijańskich fundamentach.

Oaza Nowego Życia II st. 2 t.

W czasie wakacji, w terminie od 15 do 31 lipca 2014 w naszym Domu Rekolekcyjnym odbywały się rekolekcje Oazy Nowego Życia II st. dla młodzieży po drugiej klasie szkoły średniej. Rekolekcje te były prowadzone przez ks. Władysława Hajduka i ks. Daniela Odora.

Uczyliśmy się przez te dwa tygodnie spotykać się z Chrystusem w sakramentach. Liturgia stanowiła dla nas centrum każdego dnia. Przez zrozumienie i pogłębianie świadomości dotyczącej sakramentów podczas każdej liturgii doświadczaliśmy spotkania z osobowym Bogiem. To dzięki naszemu udziałowi w życiu sakramentalnym zapragnęliśmy, aby liturgia, którą przeżywamy na co dzień, czy to w czasie rekolekcji czy u siebie w parafiach była coraz piękniejsza dzięki naszemu zaangażowaniu.

Ponadto czas rekolekcji to było również czas zawiązywania i pogłębiania przyjaźni z ludźmi pochodzących z różnych części naszej diecezji. Dzięki Wspólnocie jakiej doświadczaliśmy każdego dnia, mogliśmy spokojniej wrócić do naszych domów ze świadomością, że Pan Jezus, którego wcześniej wybraliśmy na Pana naszej codzienności, posyła nam drugiego człowieka do życia we Wspólnocie.

Oaza Dzieci Bożych 2 t.

W dniach 15-31 lipca 2014 r. w Rzepedzi przeżywała swoje rekolekcje Oaza Dzieci Bożych. Każdego dnia, poprzez konkretną tajemnice różańca, szukaliśmy wskazówek, aby tak jak Maryja zawierzać swoje życie Bogu. Codzienny apel poranny, sprawności, Eucharystia, spotkania w grupach, gry i zabawy, wyprawy z plecakiem wypełniały nasze dni. Tym rozważaniom przewodniczyli księża moderatorzy, ks. Łukasz Piróg i ks. Adam Pakosz.

joomla fanbox module joomla
facebook like box joomla
facebook likebox joomla module