Oaza Nowego Życia II st. 2 t.

W czasie wakacji, w terminie od 15 do 31 lipca 2014 w naszym Domu Rekolekcyjnym odbywały się rekolekcje Oazy Nowego Życia II st. dla młodzieży po drugiej klasie szkoły średniej. Rekolekcje te były prowadzone przez ks. Władysława Hajduka i ks. Daniela Odora.

Uczyliśmy się przez te dwa tygodnie spotykać się z Chrystusem w sakramentach. Liturgia stanowiła dla nas centrum każdego dnia. Przez zrozumienie i pogłębianie świadomości dotyczącej sakramentów podczas każdej liturgii doświadczaliśmy spotkania z osobowym Bogiem. To dzięki naszemu udziałowi w życiu sakramentalnym zapragnęliśmy, aby liturgia, którą przeżywamy na co dzień, czy to w czasie rekolekcji czy u siebie w parafiach była coraz piękniejsza dzięki naszemu zaangażowaniu.

Ponadto czas rekolekcji to było również czas zawiązywania i pogłębiania przyjaźni z ludźmi pochodzących z różnych części naszej diecezji. Dzięki Wspólnocie jakiej doświadczaliśmy każdego dnia, mogliśmy spokojniej wrócić do naszych domów ze świadomością, że Pan Jezus, którego wcześniej wybraliśmy na Pana naszej codzienności, posyła nam drugiego człowieka do życia we Wspólnocie.

Oaza Dzieci Bożych 2 t.

W dniach 15-31 lipca 2014 r. w Rzepedzi przeżywała swoje rekolekcje Oaza Dzieci Bożych. Każdego dnia, poprzez konkretną tajemnice różańca, szukaliśmy wskazówek, aby tak jak Maryja zawierzać swoje życie Bogu. Codzienny apel poranny, sprawności, Eucharystia, spotkania w grupach, gry i zabawy, wyprawy z plecakiem wypełniały nasze dni. Tym rozważaniom przewodniczyli księża moderatorzy, ks. Łukasz Piróg i ks. Adam Pakosz.

Oaza Nowej Drogi III st. 1 t.

W dniach 28 czerwca – 14 lipca 2014 roku w Domu Rekolekcyjnym w Rzepedzi została zorganizowana .Oaza Nowej Drogi 3 st. Brała w niej udział młodzież po drugiej klasie szkoły gimnazjalnej, w większości pochodząca z diecezji przemyskiej. Tematyka trzeciego stopnia Oazy Nowej Drogi obejmowała refleksję nad fundamentami chrześcijańskiej wspólnoty, rozważania nad wartościami tworzącymi więzi wspólnotowe oraz ukazywała konsekwencje płynące z przynależności do społeczności Kościoła. Przez głoszone Słowo Boże, udział w sakramentach i innych zorganizowanych zajęciach, młodzi ludzie doświadczali jedności z Bogiem, chętnie współpracowali w małych grupach pogłębiając wzajemne więzi i relacje. W rekolekcjach posługę podjęli księża Janusz i Łukasz, kleryk Jakub, animatorki: Jola, Patrycja, Iza, Emilka, Kasia, Ala, Natalka i animatorzy: Rafał, Jakub, Hubert, Rafał. Bogu niech będą dzięki za ten dobry czas łaski.

Oaza Nowej Drogi I st. 1 t.

W dniach 28 czerwca – 14 lipca 2014 r. w Domu Rekolekcyjnym w Rzepedzi odbył się I turnus Oazy Nowej Drogi I stopnia. Rekolekcje dla 59 uczestników poprowadzili ks. Mateusz Rutkowski i ks. Bożydar Sztank wraz z 14 animatorami. Każdego dnia młodzi ludzie mieli okazję odkrywać czym jest radość Ewangelii oraz doświadczać piękna wspólnoty. Codzienna Eucharystia, modlitwy i Namiot Spotkania pomagały zbliżyć się do Pana Boga i zachwycić Jego miłością. Podczas pieszych wędrówek, śpiewu, spotkań w grupach oraz zabaw integracyjnych uczestnicy poznawali siebie nawzajem i uczyli się współpracy. Wspólnie przebyta droga rekolekcji oazowych jest wyrazem prawdziwego Kościoła – pełnego radości i wiary. Niech Bóg będzie uwielbiony!

Rekolekcje przed bierzmowaniem

Rekolekcje ewangelizacyjne dla młodzieży są wielką szansą na dojrzewanie młodego pokolenia do osobowej i autentycznej wiary w Jezusa Chrystusa. Taka wiara może rozwijać człowieka, daje satysfakcję, uskrzydla i prowadzi do odpowiedzialności za Kościół. W dniach 30 maja – 1 czerwca 2014 r. w Domu Rekolekcyjnym w Rzepedzi z daru rekolekcji skorzystała młodzież parafii Łęki Dukielskie i Pustyny. Odpowiedzialność za przeprowadzenie ćwiczeń duchowych wziął ks. Janusz Łuc wraz z animatorami Ruchu Światło–Życie: Magdą, Ulą, Anetą, Kasią, Karolina i Magdą

joomla fanbox module joomla
facebook like box joomla
facebook likebox joomla module